e-Usługi od UKE - podpisano porozumienie o dofinansowanie

02-05-2012, 13:25

Porozumienie o dofinansowanie platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej zostało już podpisane - poinformował Urząd. Może to być ułatwieniem dla tysięcy przedsiębiorców świadczących usługi telekomunikacyjne, a także dla milionów użytkowników tych usług w kraju.

Urząd Komunikacji Elektronicznej dziś poinformował, że 27 kwietnia 2012 roku podpisane zostało Porozumienie o dofinansowanie projektu zawarte pomiędzy Władzą Wdrażającą Projekty Europejskie a Urzędem Komunikacji Elektronicznej. Przedmiotem porozumienia jest udzielenie dofinansowania na realizację projektu pn. Budowa platformy e-Usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej ze środków publicznych w ramach 7. Osi priorytetowej PO IG.

Czytaj: Światłowody: UE zbada, czy UKE nie daje TP zbyt dużo swobody

Całkowita wartość projektu wynosi 24 mln zł. Ma on umożliwić korzystanie z usług online przedsiębiorcom i konsumentom usług telekomunikacyjnych i pocztowych, a także użytkownikom urządzeń radiowych i telewizyjnych. Będą oni mogli korzystać m.in. z porad konsumenckich czy uczestniczyć w rozstrzyganiu sporów z operatorami online.

Docelowo system będzie realizował m.in. następujące funkcje:

  • przyjmowania wniosków, skarg i sprawozdań w postaci dokumentów elektronicznych;
  • automatycznego śledzenia stanu spraw i informowania wnioskodawców o przebiegu spraw ich dotyczących;
  • automatycznego udostępniania dokumentacji - w zakresie informacji jawnej; automatycznego udzielania informacji publicznej;
  • obsługi procesów związanych ze zwiększaniem konkurencyjności na rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych, poprzez sprawniejsze i szybsze wprowadzanie nowych podmiotów na polski rynek, a także rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami oraz między przedsiębiorcami a konsumentami z wykorzystaniem elektronicznej platformy e-usług;
  • obsługi procesów związanych z wymianą i przetwarzaniem danych technicznych i koordynacyjnych w zakresie radiokomunikacji i zarządzania widmem;
  • obsługi procesów związanych z wymianą i przetwarzaniem danych ekonomicznych dla celów analizy rynku telekomunikacyjnego i pocztowego;
  • wydawania decyzji, pozwoleń i zaświadczeń w formie dokumentów elektronicznych;
  • obsługi procesów dotyczących ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, obejmującej gromadzenie danych o projektach, wydawanie opinii itd.

Z tych usług będą mogli korzystać nie tylko przedsiębiorcy telekomunikacyjni, pocztowi i "zwykli konsumenci". Będzie to również ułatwienie dla radioamatorów, radiooperatorów, producentów i importerów sprzętu, a także dla jednostek samorządu terytorialnego. Platforma usług za 24 mln jest więc - trzeba to przyznać - tworzona z myślą o dużej grupie docelowej użytkowników.

Czytaj: Gaj: Zarządzanie internetem jest niedopuszczalne w ogóle


Źródło: UKE
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy