e-Sprzedaż biletów uczciwa na 40%

17-09-2010, 09:34

Konsumenci kupujący przez internet bilety na imprezy kulturalne i sportowe mogą mieć problem z odzyskaniem pieniędzy w razie odwołania imprezy. Sprzedawcy nie zawsze też podają niezbędne informacje. Różne niedociągnięcia zidentyfikowano na 60% stron skontrolowanych w ramach kolejnej unijnej akcji "EU Sweep". Na osłodę warto dodać, że kontrole doprowadziły do poprawy na rynku e-sprzedaży elektroniki.

Z inicjatywy UE od 2007 roku przeprowadzane są akcje kontrolne e-sprzedawców - EU Sweep. Dotyczyły one linii lotniczych sprzedających bilety online, stron sprzedających dzwonki dla telefonów komórkowych, internetowych sklepów z elektroniką i ostatnio stron sprzedających bilety na różne imprezy. Każda z tych kontroli wykazała sporo nieprawidłowości.

Działania kontrolne są przeprowadzane przez krajowe organy kontrolne. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kontaktują się ze sprzedawcą i zwracają się do niego z prośbą o ich usunięcie.

>>> Czytaj: Reklama online łamie prawo

W ramach najnowszej akcji prowadzone są kontrole internetowych punktów sprzedaży biletów na imprezy kulturalne i sportowe. Po sprawdzeniu 414 stron uznano, że 167 (40%) spełnia odpowiednie wymogi, ale 247 (60%) wymaga dalszej kontroli pod kątem zgodności z przepisami w dziedzinie ochrony konsumentów.

Krajowe organy kontrolne są teraz na etapie kontaktowania się ze sprzedawcami, którzy proszeni są o przedstawienie wyjaśnień lub usunięcie zidentyfikowanych nieprawidłowości.

Wśród głównych obszarów problematycznych znalazły się:

  • Brak informacji dotyczących ceny lub podawanie niepełnych bądź błędnych informacji (dotyczących np. ukrytych podatków lub opłat manipulacyjnych). Problem dotyczy 74% stron, w przypadku których stwierdzono nieprawidłowości.

  • Nieuczciwe warunki umowy (np. brak gwarancji terminowego dostarczenia biletu lub brak możliwości zwrotu ceny biletu w przypadku odwołania imprezy). Problem dotyczy 73% stron, w przypadku których stwierdzono nieprawidłowości.

  • Brak informacji dotyczących sprzedawcy lub podawanie niepełnych bądź błędnych informacji (dotyczy to np. sprzedawców, którzy bezpodstawnie podają się za autoryzowanych przedstawicieli). Problem dotyczy 48% stron, w przypadku których stwierdzono nieprawidłowości.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie poświęconej akcjom kontrolnym

Sprzedaż elektroniki bezpieczniejsza

KE ma nowe informacje dotyczące bezpieczeństwa konsumentów na rynku sprzedaży elektroniki. Kontrolę internetowych sklepów ze sprzętem elektronicznym przeprowadzono w maju 2009 r. (jej wyniki poznaliśmy we wrześniu). Okazało się wówczas, że unijne wymogi spełnia zaledwie 44% skontrolowanych stron (163 z 369 skontrolowanych).

Obecnie sytuacja jest lepsza. Aż 310 (84%) stron spełnia unijne wymogi w dziedzinie ochrony konsumentów. Wśród sankcji nałożonych w wyniku stwierdzonych uchybień znalazły się grzywny oraz zamykanie stron.

Organy krajowe będą kontynuować prace nad usunięciem nieprawidłowości w pozostałych przypadkach. W przypadkach transgranicznych będą się kontaktować ze swoimi odpowiednikami w innych krajach. Nadal będzie funkcjonował unijny system akcji kontrolnych, w ramach którego na przyszły rok zaplanowano kolejne akcje i wspólne działania.

>>> Czytaj także: Vectra ukarana za niedozwolone klauzule


Następny artykuł » zamknij

Ipla w telewizji kablowej Toya

Źródło: Komisja Europejska
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy