e-Hazard w Unii Europejskiej - ruszyły konsultacje

24-03-2011, 15:16

Rynek hazardu w sieci jest duży - Komisja Europejska to wie i dostrzega, że krajowe ramy prawne obowiązujące w tym obszarze w poszczególnych państwach UE znacząco się różnią, w szczególności pod kątem przepisów dotyczących zezwoleń, płatności itd. Komisja chce się zająć tym problemem, do czego wstępem są rozpoczęte dziś konsultacje.

Według danych Komisji Europejskiej (KE) oficjalnie istnieje już blisko 15 tys. stron internetowych prowadzących tego rodzaju działalność, a ich łączne roczne przychody w 2008 r. przekroczyły 6 mld EUR. Oczekuje się, że w 2013 r. wyniosą one dwa razy tyle.

- Aby zagwarantować pewność prawa oraz skuteczną ochronę obywateli UE w odniesieniu do tej szybko rozwijającej się działalności o transgranicznym zasięgu, należy koniecznie ocenić możliwość współistnienia różniących się modeli w ramach rynku wewnętrznego. Głównym celem inaugurowanych w dniu dzisiejszym konsultacji w sprawie zielonej księgi jest zatem uzyskanie faktycznego obrazu bieżącej sytuacji dotyczącej rynku gier hazardowych oferowanych w Internecie w UE oraz poszczególnych krajowych modeli prawodawstwa - czytamy w wydanym dziś komunikacie KE, w którym ogłoszono konsultacje.

Komisja chce zebrać informacje i dane na temat kluczowych kwestii strategicznych, takich jak organizacja usług w zakresie gier hazardowych oferowanych w internecie oraz egzekwowanie obowiązujących przepisów, ochrona konsumentów i inne istotne wyzwania w zakresie porządku publicznego, a także na temat komercyjnych usług w zakresie komunikacji i płatności.

Na podstawie opinii, które w ramach konsultacji przekazywać można do dnia 31 lipca 2011 r., podjęte zostaną decyzje co do potrzeby podjęcia dalszych działań w tym obszarze na szczeblu UE oraz co do ich formy.

Kluczowe kwestie strategiczne poruszane w ramach konsultacji to:

  1. definicja i organizacja usług w zakresie gier hazardowych oferowanych w internecie;
  2. usługi powiązane świadczone lub wykorzystywane przez podmioty oferujące usługi w zakresie gier hazardowych w internecie;
  3. cele związane z interesem publicznym, tzn. ochrona konsumentów (problem gier i uzależnień), porządek publiczny (tzn. najlepsze praktyki i wykrywanie przestępstw) oraz finansowanie działań i wydarzeń związanych z dobroczynnymi celami i interesem publicznym;
  4. egzekwowanie prawa. Szacuje się, że na każdą stronę internetową oferującą gry hazardowe w internecie na podstawie legalnego zezwolenia przypada ponad pięć stron oferujących grę w pokera lub zakłady sportowe bez zezwolenia. Konsumenci mają obecnie dostęp do nielegalnego transgranicznego rynku, ponieważ istnieje faktyczne przyzwolenie społeczne na taki stan rzeczy lub ze względu na brak skutecznych narzędzi egzekwowania prawa.

W ramach uzupełnienia procesu konsultacji zorganizowane zostaną warsztaty dla ekspertów dotyczące konkretnych zagadnień. Więcej informacji o konsultacjach można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej


Źródło: Komisja Europejska
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy