Dlaczego domeny .xxx mogą zaszkodzić wizerunkom firm?

Firmy powinny skorzystać z możliwości zablokowania domeny z końcówką .xxx - w przeciwnym wypadku pod ich nazwą może zacząć działać strona zawierająca „treści dla dorosłych”. Wnioski o blokadę domen zawierających znak towarowy, do którego posiada się prawa z rejestracji, można zgłaszać do 28 października.

Internetowa Korporacja ds. Nadawania Nazw i Numerów (ICANN) - odpowiedzialna obecnie za przyznawanie nazw domen internetowych, ustalanie ich struktury oraz za nadzór nad działaniem serwerów na całym świecie - w kwietniu 2011 roku zarejestrowała kolejną domenę najwyższego poziomu .xxx. Inne domeny najwyższego poziomu to: .com, .edu, .org.

Należąca do ICM Registry LLC domena .xxx została stworzona specjalnie dla serwisów oferujących treści tylko dla dorosłych. W domenie .xxx będą mogły być umieszczane tylko serwisy związane z szeroko rozumianą branżą erotyczną i pornograficzną, stworzono ją, aby ułatwić filtrowanie treści erotycznych w internecie.

ICM prowadzi obecnie proces rejestracji lub zastrzegania subdomen w domenie .xxx – czyli domen drugiego stopnia, tj. części adresu internetowego odpowiadającej np. nazwie, firmie lub branży, w której działa dany podmiot. Poza standardową możliwością rejestracji domeny na rzecz podmiotu działającego w branży dla dorosłych, przewidziano także możliwość zastrzeżenia domeny na rzecz podmiotu niezwiązanego z powyższą branżą, w celu ochrony marki chronionej zarejestrowanym znakiem towarowym.

Rejestracja domen .xxx składa się 3 faz: SUNRISE, LANDRUSH i GENERAL AVAILABILITY. Faza SUNRISE (wstępna prerejestracja) potrwa do 28 października 2011 r. 

Z punktu widzenia zabezpieczenia interesów istotna pozostaje faza SUNRISE B – Non Community Trademark Holders „B” (ochrona), która przeznaczona jest dla podmiotów, które posiadają zastrzeżony znak towarowy, ale nie działają w branży dla dorosłych. Etap ten pozwala na zablokowanie adresu internetowego zawierającej znak towarowy w domenie .xxx. Zgodnie z treścią Regulaminu ICM Registry blokada dokonywana jest na stałe (umowa ICAAN z ICM obejmuje okres 10-letni), z zastrzeżeniem ewentualnej późniejszej weryfikacji przez ICM ważności i istnienia domeny.

Skuteczne złożenie aplikacji o zastrzeżenie domeny w ramach SUNRISE B umożliwia zablokowanie nazwy domenowej z końcówką .xxx bez konieczności rejestrowania jej, a jedynie w celu ochrony marki. Właściciel domeny nie będzie mógł z niej korzystać, a pod danym adresem wyświetlana będzie strona z informacją o objęciu jej programem ochrony, tj. iż niemożliwe jest zarejestrowanie danej nazwy.

Dla złożenia wniosku i skutecznego przeprowadzenia procedury o zastrzeżenie domeny wnioskodawca musi posiadać ważne w świetle regulacji prawa krajowego prawo ochronne do znaku towarowego lub usługowego, zarejestrowanego przed dniem 1 września 2011 r. 

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, iż skuteczne zastrzeżenie jeszcze na etapie Sunrise domen korespondujących ze znakami towarowymi przedsiębiorcy może zapobiec niezakładanemu powiązaniu jego znaków towarowych z promowaniem treści dla dorosłych i innym sytuacjom mogącym mieć wpływ na jego dobre imię czy renomę. Skorzystanie z możliwości zastrzeżenia domen w fazie SUNRISE B uniemożliwia podmiotom nieuprawnionym zarejestrowanie przedmiotowych domen w późniejszym okresie, gdy rejestracja domen dokonywana będzie na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Dlatego przedsiębiorcom rekomenduje się rozważenie zasadności zastrzeżenia domen korespondujących ze znakami towarowymi, do których przysługują im prawa ochronne. W przypadku jeśli dany podmiot nie posiada prawa ochronnego do znaku towarowego zarejestrowanego przed dniem 1 września 2011 r. lub też wniosek o jego zarejestrowanie został rozpoznany po tym terminie, możliwe pozostaje złożenie wniosku o zastrzeżenie domeny w fazie GENERAL AVAILABILITY, która rozpocznie się z dniem 6 grudnia 2011 r. Od tego jednak momentu każdy podmiot ma możliwość zarejestrowania domeny .xxx. 

Spory pomiędzy stronami, jakie powstaną w trakcie trwania wszystkich faz rejestracji czy blokowania domen, rozstrzygane będą według zasad przewidzianych w Charter Eligibility Dispute Resolution Procedure (CEDRP), the Rapid Evaluation Service (RES) przed The National Arbitration Forum wybranym przez ICM, w przypadku gdy spór dotyczy wniosku obejmującego znaną markę lub charakterystyczny znak handlowy.

dr Bogdan Fischer
radca prawny, partner, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, Oddział w Krakowie

Czytaj więcej o domenach .xxx w DI


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
Tematy pokrewne:  

tag znak towarowytag XXXtag ICANNtag domenytag blokada domen
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy