Brak skutecznej konkurencji na rynku usług telefonicznych

28-08-2007, 06:31

Telekomunikacja Polska (TP) została uznana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej za operatora posiadającego znaczącą pozycję na rynkach przyłączenia do stacjonarnej sieci telefonicznej i utrzymania łącza w gotowości do świadczenia usług. Decyzja w tej sprawie, która została wydana wczoraj, nakłada na operatora obowiązki regulacyjne.

Prezes UKE Anna Streżyńska ustaliła wczoraj w drodze decyzji administracyjnych, że na krajowym rynku 1 i rynku 2 nie występuje skuteczna konkurencja.

W związku z tym Prezes UKE wyznaczył TP jako przedsiębiorę zajmującego pozycję znaczącą i nałożył przedsiębiorstwo obowiązki regulacyjne:


  1. obowiązek nie ustalania zawyżonych cen,

  2. obowiązek polegający na nieutrudnianiu innym przedsiębiorcom wejścia na rynek detaliczny,

  3. obowiązek polegający na nieograniczaniu konkurencji poprzez ustalanie zaniżonych cen usług,

  4. obowiązek polegający na niestosowaniu nieuzasadnionych preferencji dla określonych użytkowników,

  5. obowiązek polegający na niezobowiązywaniu użytkownika końcowego do korzystania z usług, które są dla niego zbędne;

  6. obowiązek polegający na prowadzeniu rachunkowości regulacyjnej zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa UKE instrukcją oraz na prowadzeniu kalkulacji kosztów usług poprzez zastosowanie metody opartej na zorientowanym przyszłościowo w pełni alokowanym koszcie (FL-FDC),

  7. obowiązek polegający na przedstawianiu do zatwierdzenia przez Prezesa UKE cenników i regulaminów świadczenia usług.Na uwagę zasługuje to, że wydana decyzja dotyczy tylko rynku usług telefonicznych. Wcześniej UKE miał zamiar włączyć do tego rynku usługę szerokopasmowego dostępu do internetu, ale ostatecznie tak się nie stało. Wydane wczoraj decyzje można więc uznać za reakcję na zastrzeżenia Komisji Europejskiej.

Wyznaczając TP na przedsiębiorce dominującego Prezes UKE zwrócił uwagę na to, że operator ten zasięgiem swojej sieci pokrywa niemal całe terytorium kraju. Spółka ma również największy udział w infrastrukturze dostępowej i kontroluje ok. 90% z ogólnej liczby łączy dostępowych w kraju.

Trudność powielenia infrastruktury TP wynika głównie ze skali tej infrastruktury, długiego czasu, w jakim ona powstawała oraz długotrwałego uprzywilejowania regulacyjnego w prowadzeniu inwestycji. Dla porównania - najwięksi konkurenci TP (Netia i Dialog) posiadają ok. 3% ogólnej liczby łączy dostępowych.

Z uwagi na fakt, że TP jako jedyna posiada sieć obejmującą cały kraj, jest ona właściwie jedynym przedsiębiorstwem, które może świadczyć swe usługi detaliczne nie będąc uzależnionym od usług innych przedsiębiorców.

Źródło: UKE
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy