Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

77 proc. użytkowników internetu z Polski kupuje online

28-09-2021, 15:39

Odsetek Polaków robiących zakupy w sieci wzrósł w stosunku do ubiegłego roku o 4 p.p. – tak wynika z najnowszej fali badania „E-commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska”. W opracowaniu uwzględnione zostały zmiany zachowań e-konsumentów w związku z pandemią COVID-19.

Kolejny rok ze wzrostem liczby kupujących

Jak wynika z tegorocznego raportu, aż 77% internautów dokonało przynajmniej raz zakupów online. Dominują wśród nich kobiety, osoby powyżej 35 roku życia, z wyższym wykształceniem i mieszkańcy największych miast.

kupujący w sieci demografia

Pandemia zmienia rynek

Kolejny rok wzrostu odsetka kupujących może wiązać się z pandemią COVID-19 i towarzyszącymi jej ograniczeniami w handlu tradycyjnym. Zapytaliśmy respondentów, czy w związku z wprowadzonym lockdownem zmienili swoje zachowania konsumenckie. Okazało się, że 30% e-konsumentów kupuje w sieci więcej produktów, a 33% robi zakupy przez internet częściej. Dla 13% badanych online stał się kanałem pierwszego wyboru przy poszukiwaniu różnych produktów.

wpływ pandemii na preferencje zakupowe

Jako powód przeniesienia części zakupów do online’u respondenci podają przede wszystkim nieograniczoną dostępność sklepów internetowych. Doceniają również szybkość i opłacalność tego rodzaju zakupów, jak również ich bezpieczeństwo, szczególnie istotne w czasie pandemii.

powody przeniesienia zakupów do internetu

Wciąż nie kupują online

Niekupujący online stanowią obecnie 23% ogółu internautów, a przyczyny, dla których nie dokonują zakupów przez internet wiążą się głównie z chęcią obejrzenia produktu przed dokonaniem transakcji oraz z przyzwyczajeniem do handlu tradycyjnego. Pytani o kwestie, które mogłyby zachęcić ich do e-zakupów w przyszłości, niekupujący wskazywali najczęściej na niższe koszty dostawy i produktów oraz kody rabatowe dostępne online. W grupie niekupujących dominują najstarsi badani i osoby z mniejszych miejscowości oraz z niższym wykształceniem.

niekupujący w sieci demografia

Urządzenia mobilne coraz popularniejsze

Podobnie jak w poprzedniej fali badania, najpopularniejszym urządzeniem wykorzystywanym w procesie zakupów online jest obecnie laptop (78% wskazań), jednak jego przewaga nad drugim w zestawieniu smartfonem wyraźnie stopniała. Dziś za pomocą telefonu kupuje aż 76% badanych, a w najmłodszej grupie (osoby w wieku 15-24 lata) robi to aż 92%.

urządzenia wykorzystywane do zakupów przez internet

Mimo rosnącej popularności zakupów mobilnych wciąż aż 80% osób dokonujących zakupów za pośrednictwem tego typu urządzeń napotyka w tym procesie na trudności i problemy. Najczęściej dotyczą one niewygodnych formularzy (38% wskazań) czy niedostosowania stron sklepów do urządzeń mobilnych (36%).

O raporcie

Celem badania, którego wyniki zostały zaprezentowane w raporcie „E-commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska” było poznanie postaw, zwyczajów i motywacji związanych z kupowaniem online. Przedmiotem badania były m.in. zachowania zakupowe e-konsumentów, rozpoznawalność marek, czynniki, które zachęcają internautów do zakupów w sieci, ale też napotykane przez użytkowników problemy. Raport przygotowała firma Gemius we współpracy z Izbą Gospodarki Elektronicznej. Prezentowane w raporcie badanie zostało zrealizowane w formie ankiety elektronicznej z wykorzystaniem techniki CAWI (ang. computer-assisted web interview) na reprezentatywnej próbie 1769 internautów, mających co najmniej 15 lat. Dane zbierano na przełomie maja i czerwca 2021 roku.