Zysk netto LiveChat wzrósł o 18,5%, przychody o ponad 22% w 2018/19 roku finansowym

26-06-2019, 17:31

Pomimo wzrostu zatrudnienia, Spółka utrzymuje bardzo wysokie marże (ponad 50% rentowności netto w całym roku i ostatnim kwartale), generuje gotówkę, finansuje prace rozwojowe z własnych środków i podtrzymuje politykę dywidendową.

  • Skonsolidowane przychody LiveChat Software w 2018/19 roku finansowym wzrosły o 22,2% do 109,3 mln zł, a zysk netto o 18,5% do 57,2 mln zł. 
  • W tym okresie liczba klientów jej sztandarowego rozwiązania LiveChat wzrosła o 2649 firm i instytucji. 
  • Wynik za IV kwartał okazał się wyraźnie lepszy od przewidywań analityków.
  • Pomimo wzrostu zatrudnienia, Spółka utrzymuje bardzo wysokie marże (ponad 50% rentowności netto w całym roku i ostatnim kwartale), generuje gotówkę, finansuje prace rozwojowe z własnych środków i podtrzymuje politykę dywidendową. 

“Podsumowujemy rekordowy rok i rekordowy kwartał, w którym zanotowaliśmy lepsze wyniki niż oczekiwane przez rynek. Warto podkreślić, że w ostatnich trzech miesiącach roku nasza marża netto wróciła do poziomu ponad 50%. Finansujemy rozwój ze środków własnych, zwiększamy zespół, a równocześnie generujemy bardzo wysokie przepływy finansowe i planujemy przeznaczyć cały zysk dla akcjonariuszy zgodnie z naszą polityką dywidendową” - powiedział prezes Mariusz Ciepły.

W całym roku finansowym (1 kwietnia - 31 marca) LiveChat Software wypracował 109,3 mln zł przychodów, 74,5 mln zł EBITDA (wzrost o 16,8%) i 57,2 mln zł zysku. Jednostkowy zysk LiveChat Software S.A. wyniósł 57 mln zł.

W samym IV kwartale przychody spółki wyniosły 29,4 mln zł a zysk netto 15,1 mln zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 28% i 18,5%. Oczekiwania analityków (konsensus PAP) wyniosły 28,6 mln zł przychodów i 13,7 mln zł zysku netto. 

W ciągu roku Spółka znacząco zwiększyła zatrudnienie, co ma się przełożyć na wzrost wyników w przyszłości. Na koniec marca pracowała z 140 osobami, wobec 84 osób rok wcześniej. Pomimo wzrostu kosztów LiveChat Software nadal utrzymywał bardzo wysokie marże. W całym roku finansowym marża EBITDA wyniosła 68,2%, marża EBIT 64,8%, a marża netto 52,4%. 

Wysokie rentowności przekładają się na zdolność generowania znaczących przepływów finansowych. W okresie styczeń - marzec przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 14,8 mln zł, a w całym roku finansowym 61,2 mln zł. 

Polityka dywidendowa Spółki zakłada przeznaczanie dla akcjonariuszy całego zysku, pod warunkiem że nie pojawią się inwestycje, które zapewniłyby im wyższą stopę zwrotu. Od poprzedniego roku finansowego, LiveChat wypłaca również zaliczki na poczet spodziewanej dywidendy. Dlatego w styczniu do Akcjonariuszy trafiło już 13,905 mln zł (0,54 zł na jedną akcję) w ramach pierwszej zaliczki na poczet spodziewanej dywidendy za 2018/19 rok finansowy.


Źródło: materiał nadesłany do redakcji

***


Komunikaty Firm to gwarantowane publikacje informacji prasowych i artykułów Twojej firmy lub Klientów Twojej agencji w Dzienniku Internautów, zawierające aktywny link, grafikę oraz możliwość wstawienia treści multimedialnych (YouTube, Vimeo).

Artykuły pozostają w serwisie co najmniej przez 12 miesięcy. Redakcja nie ingeruje w treść komunikatów firm.

Artykuły oferowane są pojedyńczo, w pakietach lub abonamencie (najtańsza opcja). Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: reklamawdi@webtango.pl.


To warto przeczytać


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  

idealdesign.pl - meble designerskie
Serwisy specjalne: