Zarządzający funduszami venture capital mogą aplikować o unijne finansowanie na inwestycje kapitałowe

10-12-2014, 14:21

Trwa pierwszy nabór w konkursie dla funduszy venture capital z nowej, europejskiej puli finansowej (2014 - 2020). O finansowanie z Unii ubiegają się inwestorzy kapitałowi, które pozyskane środki zainwestują w mikro-, małe i średnie firmy na etapie ekspansji i wzrostu.

Kolejny konkurs programu ramowego UE ruszy już niebawem. Będzie zorientowany na projekty innowacyjne na wczesnych etapach rozwoju, mające charakter innowacyjny. Łącznie do dyspozycji menedżerów funduszy zostanie postawione 1,1 mld euro. Jaką część z tej puli uda się pozyskać na inwestycje w Polsce, zależy od samych zarządzających - o środki unijne, dystrybuowane przez Europejski Fundusz Inwestycyjny, konkurują z menedżerami z całej Europy. W nowej perspektywie finansowej wsparcie dla rynku kapitałowego zaoferuje również PARP.

Środki zostaną udostępnione w ramach InnovFin SME Venture Capital, w programie Horyzont 2020. Pieniądze będzie można inwestować nie tylko w MŚP, ale i małe midcaps (poniżej 500 zatrudnionych). Oprócz finansowania dla funduszy VC, przewidywane jest wsparcie dla ośrodków transferu technologii, takich jak inkubatory i akceleratory technologiczne, które zajmują się wspieraniem przedsiębiorców na bardzo wczesnych etapach rozwoju (np. przy przygotowaniu prototypu). Wspierane mają być także np. inicjatywy koinwestycyjne przy udziale aniołów biznesu. Pula finansowania w InnovFin SME Venture Capital wyniesie ok. 400 mln euro.

- Chodzi o przedsięwzięcia, w których rozwiązania naukowe zostaną zaimplementowane do celów komercyjnych. Unia przeznaczyła 80 mld euro na program Horyzont 2020 dla badań i innowacji, naszym celem jest wykorzystać jak najwięcej z tego budżetu, z pożytkiem dla rozwoju polskiej gospodarki - powiedział Włodzisław Duch, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zarządzający funduszami venture capital już teraz mogą aplikować o unijne finansowanie na inwestycje kapitałowe. Środki udostępniono w ramach COSME Equity Facility for Growth. COSME to unijny program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP, a instrument kapitałowy w nim zawarty ma na celu poprawę dostępu do finansowania perspektywicznych MŚP w fazie ekspansji i wzrostu oraz wspieranie rozwoju tych spółek na rynkach zagranicznych. Do dyspozycji menedżerów funduszy postawiono ok. 700 mln euro, ale dzięki dźwigni łączną kwotę inwestycji, która trafi do firm, szacuje się nawet na 4 mld euro. Ile z tych pieniędzy trafi na rynek polski, zależy od aktywności działających w Polsce menedżerów VC oraz jakości ich ofert. Środki są dostępne dla całej Europy. Dystrybucją zajmuje się Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI).

W ramach COSME EFG, EFI udziela funduszom VC finansowania inwestorskiego z przeznaczeniem na inwestycje kapitałowe i quasi-kapitałowe w MŚP w fazie ekspansji i wzrostu. Szczególna uwaga przywiązywana jest do inwestycji w spółki prowadzące działalność międzynarodową. Górny limit inwestycyjny EFI na fundusz wynosi 30 mln EUR i 25% całkowitych deklaracji inwestorskich. Pozostały kapitał fundusz musi zebrać od innych inwestorów.

- Parki i Inkubatory technologiczne, centra innowacji i transferu technologii pełnią szczególną rolę w ekosystemie gospodarczym. Tworzą warunki rozwoju dla przedsiębiorców. Dostęp do preferencyjnych instrumentów zwrotnych UE będzie dla przedsiębiorców bardzo ważną, choć niełatwą, formą wsparcia. Tym bardziej liczymy na wsparcie takich ośrodków, jak EEN czy KPK przy Związku Banków Polskich - powiedziała Marzena Mażewska, prezes Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości i Polsce.

EFI prowadzi nabór w konkursie w trybie ciągłym. Termin aplikowania upływa dopiero 30 września 2020 r., ale warto zgłosić się już teraz. Aplikacje będą rozpatrywane w kolejności zgłoszenia, a środki mogą zostać wyczerpane wcześniej.

Wsparcie dla rynku kapitałowego w nowej perspektywie finansowej zaoferuje również Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

- W rozpoczynającej się perspektywie planujemy wydać ponad 1,5 mld zł na wsparcie inwestycji funduszy seed capital, funduszy VC, inwestycji grupowych dokonywanych przez aniołów biznesu oraz wspieranie startupów przez Fundusz Innowacji, a także wsparcia przedsiębiorstw w debiucie na GPW/NewConnect oraz emisji obligacji przedsiębiorstw na rynku Catalyst - zapowiedziała Teresa Kubas-Hul, Wiceprezes PARP.

Działania PARP wzmacniają ekosystem wspierania innowacyjności, a proponowane instrumenty stanowią logiczną kontynuację działań realizowanych w kończącej się perspektywie 2007-2013. Instrumenty te są odpowiedzią na potrzeby rynku kapitałowego w Polsce. Ponadto, zaproponowane działania zapewniają wsparcie na każdym etapie zidentyfikowanej luki finansowej w działalności przedsiębiorstw, poczynając od fazy startup, a kończąc na GPW. Przykładowo, przedsiębiorstwo, które pozyskało wsparcie z funduszu seedowego, będzie mieć możliwość rozwoju innowacyjnego biznesu w oparciu o inwestorów kapitałowych.

 

Partnerem sekcji Startupy jest PizzaPortal.pl - startup, który powstał w 2010 roku, a od 2012 roku stał się częścią grupy Delivery Hero, holdingu ułatwiającego zamawianie jedzenia na całym świecie. Wgryź się w sukces razem z PizzaPortal.pl!

Masz problem lub pytanie dotyczące biznesu? Wyślij je na startup@di24.pl

Wgryź się w biznes z PizzaPortal.pl


Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy przy ZBP
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy