Wynoszenie danych z firm jest... powszechne

13-12-2010, 12:11

Prawie 60 proc. pracowników polskich firm i instytucji wynosi służbowe dane poza miejsce pracy bez zgody pracodawcy – wynika z badania "Ryzyko w sieci" przeprowadzonego na zlecenie firmy Symantec. Co ciekawe, część pracowników robi to po to, aby... umieścić dane w jakimś bezpiecznym miejscu.

Badanie "Ryzyko w sieci" przeprowadzono we wrześniu tego roku w 6 krajach (Kanada, Polska, RPA, Stany Zjednoczone, Węgry, Wielka Brytania) na próbie 3250 pracowników biurowych. W Polsce próba badawcza wynosiła 500 pracowników biurowych

Z badania wynika, że najczęstszym deklarowanym sposobem na wynoszenie przez pracowników firmowych danych jest ich wydrukowanie lub wysłanie na zewnętrzny adres e-mail – własny bądź innej osoby (po 45%).

Kopiowanie firmowych danych w Polsce i na świecie
fot. Symantec - Kopiowanie firmowych danych w Polsce i na świecie

Siedmiu na dziesięciu respondentów przyznało, że używa skopiowanych danych na potrzeby spotkań poza siedzibą firmy (39%) lub do pracy z domu (29%). Aż 16 proc. przyznaje, że zabiera informacje ze sobą, gdy zmienia pracodawcę. Co ciekawe, tyle samo pracowników biurowych motywuje wynoszenie poufnych danych chęcią przechowywania ich w bezpiecznym miejscu.

Każde przenoszenie danych zawsze będzie się wiązać z narażeniem ich na dodatkowe niebezpieczeństwo, np. utratę lub kradzież. Szczególnie, że jedna trzecia ankietowanych przyznaje się do wynoszenia informacji z biura na niezabezpieczonych pamięciach USB – mówi Maciej Iwanicki, ekspert ds. bezpieczeństwa firmy Symantec.

Powody wycieku firmowych danych
fot. Symantec - Powody wycieku firmowych danych

Większość pracowników biurowych zadeklarowała wykorzystywanie portali społecznościowych do celów biznesowych (52%). Polakom najczęściej służą do tego serwisy: Facebook (34%), Twitter i Google Buzz (po 23%). Okazuje się jednak, że prawie jedna trzecia spośród ankietowanych firm i instytucji zabrania lub wręcz aktywnie blokuje korzystanie z tego typu portali w miejscu pracy. Blisko połowa badanych (47%) przychyla się do stwierdzenia, że korzystanie z portali społecznościowych w miejscu pracy może być zagrożeniem dla bezpieczeństwa firmowych danych.

Na podstawie wyników badania, jego autorzy wyróżnili poszczególne powody wycieku firmowych danych: gapiostwo, puszczanie farby, lekceważenie, zbytnie zaufanie, zbytnia pewność siebie. Tabelka obok wyjaśnia jak te terminy rozumie Symantec.

>>> Czytaj: 40 proc. Polek pada ofiarą cyberprzestępców


Źródło: materiał nadesłany do redakcji
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy