W Polsce powstała aplikacja dla specjalizujących się lekarzy

11-02-2019, 10:53

W przeciwieństwie do większości aplikacji związanych ze zdrowiem, nowa nie oferuje żadnych usług dla pacjentów, a koncentruje się na ułatwianiu lekarzom codziennej organizacji czasu pod względem podejmowanych specjalizacji. Aplikacja jest dostępna bezpłatnie.

Dla wielu lekarzy istotne jest poszerzanie kompetencji. Pozyskiwanie kolejnych specjalizacji to integralna część samorozwoju zawodowego. Co prawda dostęp do szkoleń, kursów i staży jest w kraju dość dobry, ale rzadko bywa tak, że bierze się pod uwagę potrzeby samych zainteresowanych czy ich codzienny harmonogram zajęć. Praca, dyżury, szkolenia i specjalizacje połączone z życiem prywatnym to spore wyzwanie organizacyjne.

W Polsce brakuje odgórnych inicjatyw wspomagających zarządzanie czasem przez lekarzy. Oddolnie jednak, sami lekarze poszukują i, jak w przypadku dr Arkadiusza Darocha, opracowują konkretne rozwiązania takich problemów. Jakie?

SpecK (czytaj “specka”) to aplikacja mobilna dla lekarzy na urządzenia Android i iPhone, dostępna za darmo. W przeciwieństwie do większości aplikacji związanych ze zdrowiem, nie oferuje żadnych usług dla pacjentów, a koncentruje swoją wartość na ułatwianiu lekarzom codziennej organizacji czasu. SpecK oferuje lekarzom narzędzia umożliwiające:

  • Uzyskanie informacji o obowiązkach wynikających z podjęcia procesu edukacji,

  • Wybór specjalizacji i uzyskanie listy wymaganych procedur, kursów i staży do jej ukończenia,

  • Odnalezienie informacji o miejscach, w których można wykonać poszczególne części specjalizacji,

  • Kontakt ze społecznością lekarzy i uzyskanie informacji o tym, jakie staże zrobili i jaka była ich opinia o nich,

  • Sprawdzanie wiedzy w zakresie danej specjalizacji celem przygotowania do PES (Państwowy Egzamin Specjalizacyjny),

  • Zaznaczanie wykonanych etapów specjalizacji i monitorowanie procentowe na pasku postępu danej specjalizacji,

  • Logowanie przez Facebook ułatwiające proces rejestracji użytkownika oraz komunikację z innymi lekarzami. 

Prace nad SpecKą trwały około pół roku i aktualnie planowane są rozszerzenia funkcjonalności o m.in. kalendarz - celem ułatwienia planowania zajęć związanych ze specjalizacją oraz obsługę “starego” systemu specjalizacji. W rozwoju aplikacji brane są pod uwagę sugestie i potrzeby użytkowników, aby jak najlepiej dostosować SpecKę do ich potrzeb.

Długoterminowe plany rozwojowe przewidują połączenie aplikacji z systemem SMK, celem ułatwienia procesu oficjalnego raportowania i zatwierdzania specjalizacji. Planowany jest również rozwój modułu testowego aplikacji, aby umożliwić lekarzom sprawdzenie poziomu swojego przygotowania do prawdziwych sprawdzianów umiejętności.

Źródło: itCraft


Źródło: materiał nadesłany do redakcji
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy