Ustawa o dostępności cyfrowej idzie do konsultacji społecznych

12-07-2018, 22:22

Pełna dostępność stron i aplikacji administracji publicznej i samorządów osiągnięta najpóźniej w 2020 roku - oto główne założenie projektu ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dziś dla osób z różnymi niepełnosprawnościami (w Polsce to blisko 5 mln osób, czyli 12% obywateli) i dysfunkcjami pozostaje nieodstępna połowa stron administracji rządowej. Zgodnie z dyrektywą PE i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego ma się to zmienić. Do konsultacji społecznych trafił właśnie przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji projekt ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Ustawy ma zagwarantować dostępność portali i aplikacji na smartfony tworzonych przez podmioty publiczne (ministerstwa, Sejm, Senat, Kancelaria Prezydenta, UOKIK, UKE, ale też jednostki samorządu terytorialnego, np. wodociągi czy parki technologiczne) osobom niewidomych i słabowidzących, głuchych i słabosłyszących, ale także starszym oraz mającym trudności z rozumieniem języka pisanego bądź mówionego (osoby z dysgrafią czy dysleksją).

Przykładowe założenia ustawy:

 • ujednolicenie standardu dostępności dla wszystkich organów publicznych;
 • zasada priorytetów dostępności – bezwzględnie dostępne muszą być te informacje, które niosą za sobą skutki prawne;
 • możliwość wnioskowania przez obywatela o odczytanie niedostępnej dla niego informacji;
 • zasada dostępu do wszystkich informacji publikowanych przez urząd - np. informacje technicznie niedostępne opublikowane w mediach społecznościowych będą musiały znaleźć się także na (dostępnej) stronie urzędu;
 • kary za niewywiązanie się wynoszą 10 tys. zł dla podmiotu, który uporczywie unika zapewnienia dostępności i 5 tys. zł dla podmiotu, który nie publikuje "oświadczenia o dostępności", czyli przewodnika po swojej stronie dla osób niepełnosprawnych.

Projekt ustawy przekazany do konsultacji społecznych znajduje się na stronach Ministerstwa Cyfryzacji. Konsultacje społeczne mają potrwać do 2 sierpnia.

Tekst dyrektywy będącej podstawą prawną Ustawy.


Warto przeczytać:

    
  znajdź w serwisie  RSS - Wywiad
  Wywiad  
  RSS - Interwencje
  RSS - Porady
  Porady  
  RSS - Listy
  Listy