Usługi informacyjne dla kierowców - Bruksela chce, by były kompatybilne w UE

15-05-2013, 13:54

Inteligentne usługi informujące o zagrożeniach na drodze lub o dostępnych miejscach parkingowych powinny być kompatybilne i maksymalnie dostępne. Dwa rozporządzenia w tym zakresie przyjęła dziś Komisja Europejska.

Pod pojęciem "inteligentnych usług informacyjnych" należy rozumieć wszelkie rozwiązania, które służą do kontrolowania sytuacji na drodze i przekazywania informacji na ten temat do kierowcy. Usługi te mogą wykorzystywać kamery do rozpoznawania pojazdów, tablice świetlne, radio, a także aplikacje dla urządzeń mobilnych.

Komisja Europejska postanowiła stworzyć przepisy dla takich usług, aby były one interoperacyjne i kompatybilne w całej Europie. Dwa proponowane rozporządzenia nie wprowadzają obowiązku uruchomienia usług informacyjnych. Jeżeli jednak jakieś państwa lub firmy będą chciały to zrobić, będzie trzeba przestrzegać określonych wymogów.

Informowanie kierowców o zagrożeniach

Pierwsze z przedstawionych rozporządzeń dotyczy przekazywania kierowcom informacji o zagrożeniach takich, jak niezabezpieczone miejsca wypadków albo niebezpieczne warunki drogowe. Ma się to odbywać w odpowiednim czasie i bez dodatkowych kosztów.

W celu zapobieżenia wprowadzaniu usług niekompatybilnych rozporządzenie określa podstawowe warunki, jakie proponowane ogółowi kierowców usługi informacyjne muszą spełniać. Wśród przekazywanych informacji znajdą się rodzaj i miejsce zdarzenia, a także wskazówki dla kierowców.

Komisja Europejska uważa, że państwa członkowskie powinny określić, na których drogach należałoby wprowadzić te usługi informacyjne w pierwszej kolejności.

zdjęcie
Zdjęcie ruchu na autostradzie ze Shutterstock.com

Informacja o parkingach dla ciężarówek

Drugie rozporządzenie dotyczy usprawnienia informowania kierowców ciężarówek o bezpiecznych miejscach parkingowych. Ma ono na celu zapobieganie niebezpiecznemu parkowaniu samochodów ciężarowych na pasie awaryjnym oraz pomoc kierowcom w przestrzeganiu przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu. Rozporządzenie ma gwarantować ponadgraniczną interoperacyjność oraz ciągłość usług informacyjnych w ramach całej europejskiej sieci drogowej.

Wspomniane informacje będą przekazywane za pomocą smartfonów lub drogowych tablic świetlnych i będą zawierać opis parkingów, ich poziomu bezpieczeństwa oraz udogodnień. Państwa członkowskie wybiorą "priorytetowe strefy parkowania samochodów ciężarowych". Jeżeli na danym parkingu będzie brakować miejsc, będzie podawana informacja o niewykorzystanych miejscach parkingowych w tej samej strefie.

Rozporządzenia zostały przekazane do Parlamentu Europejskiego i Rady w ramach procedury aktów delegowanych. Komisja liczy, że będzie mogła je opublikować do końca czerwca.

Sonda
Inteligentne usługi informacyjne poprawią bezpieczeństwo na drogach?
  • tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • nie
wyniki  komentarze

Tymczasem w USA

Obecnie różnego rodzaju próby z inteligentnymi usługami w transporcie prowadzi się intensywnie w USA. Na uwagę zasługuje rozwiązanie testowane w Ann Arbor, w stanie Michigan, w ramach którego urządzenia do bezprzewodowej komunikacji zostaną zainstalowane w 3 tys. samochodów różnego typu - osobowych, ciężarowych, w autobusach. Będą się one komunikować między sobą oraz ze światłami ulicznymi, znakami i innymi elementami infrastruktury drogowej w północno-wschodniej części miasta Ann Arbor.

Więcej na temat tego amerykańskiego rozwiązania w tekście pt. Safety Pilot: Samochody się dogadają i nie będzie wypadków (wideo).


  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy