UPC i Multimedia ukarane za brak informacji o programach

03-11-2011, 10:59

O zmianie programów telewizji kablowej abonenci powinni się dowiedzieć z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego. Obowiązku tego nie spełniły UPC Polska oraz Multimedia Polska. Prezes UOKiK nałożył na dostawców telewizji kary finansowe liczone w setkach tysięcy złotych.

Postępowania wobec UPC Polska i Multimedia Polska zostały wszczęte w grudniu 2010 roku. Pierwsze – po skardze konsumenta, drugie – po zawiadomieniu od przedsiębiorcy. W ich trakcie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ustaliła, że spółki nie poinformowały w odpowiednim czasie o wycofaniu kilku programów ze swojej oferty.

Zgodnie z prawem przedsiębiorca telekomunikacyjny, który zmienia swoją ofertę, musi powiadomić konsumenta na piśmie o nowych warunkach – o tym, jakich programów konsument nie będzie mógł zobaczyć i na jakie będzie mógł liczyć. Zmiany w ofercie muszą zostać przedstawione abonentowi co najmniej z wyprzedzeniem jednego okresu rozliczeniowego.

Czytaj: YouTube z nowymi materiałami wysokiej jakości

Prezes Urzędu ustaliła, że UPC Polska oraz Multimedia Polska poinformowały konsumentów o likwidacji programów z naruszeniem tego terminu, a w przypadku UPC konsumenci otrzymali informacje nawet po wprowadzonych zmianach. Prezes UOKiK uznała, że przedsiębiorcy naruszyli zbiorowe interesy konsumentów i nałożyła na nich kary finansowe. Na UPC Polska – 379.658 zł, na Multimedia Polska – 208.254 zł.

Okolicznością łagodzącą przy ustalaniu wymiaru kary było to, że obie spółki zaprzestały stosowania kwestionowanej praktyki i współdziałały z Urzędem podczas prowadzonych postępowań. Decyzje nie są ostateczne. Multimedia Polska odwołała się do sądu, a UPC jeszcze ma taką możliwość.

To nie pierwsza interwencja UOKiK dotycząca obowiązków informacyjnych dostawcy telewizji kablowej. We wrześniu Vectra została ukarana za wysyłanie do klientów sprzecznych z prawem materiałów informacyjnych dotyczących zmiany regulaminu.

Czytaj: Rynek płatnej telewizji w Polsce - raport UOKiK


Źródło: UOKiK
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy