UOKiK zbada i pomoże przy felernych przesyłkach

17-12-2010, 13:16

UOKiK, UKE i ECK wspólnie chcą pomóc w najgorętszym okresie, gdzie przesyłek kurierskich jest najwięcej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów tłumaczy, jak radzić sobie z problemami.

Według danych UKE w ubiegłym roku firmy kurierskie sprzedały blisko 3,2 miliarda usług, na które konsumenci złożyli blisko 55 tys. reklamacji. 60 proc. z nich zostało uznanych, a około 30 proc. odrzuconych przez przedsiębiorców.

>> Czytaj też: Paczka Poczty Polskiej będzie priorytetem?

Sonda
Czy kiedykolwiek nie dotarła do Ciebie zlecona przesyłka?
  • tak
  • dotarła, ale z opóźnieniem
  • nie, nie mam problemów z przesyłkami
  • nie korzystam z usług kurierskich
wyniki  komentarze

W ubiegłym roku UOKiK przeprowadził kontrolę regulaminów stosowanych przez 30 firm kurierskich. W efekcie urząd wszczął 27 postępowań w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Jedno z nich dotyczyło spółki TNT Express Worldwide, wobec której Prezes UOKiK wydała właśnie decyzję. Prezes UOKiK nakazała zaprzestanie stosowania niedozwolonych postanowień i nałożyła na przedsiębiorcę karę w wysokości ponad 380 tys. zł.

Zgodnie z prawem firma kurierska nie może narzucać formy złożenia reklamacji, niedopuszczalne jest również żądanie spełnienia dodatkowych formalności, które nie są przewidziane przez prawo. Ponadto, jeśli złożona reklamacja posiada braki, spółka powinna wezwać klienta do ich uzupełnienia w terminie 14 dni.

>> Czytaj też: Zaginęła Twoja paczka? Poszukaj na aukcji!

Zgubiona lub zniszczona przesyłka? Możesz liczyć na pomoc:

  • osoby mające problem z dochodzeniem swoich praw w związku z nienależytym wykonaniem usług przewozowych mogą uzyskać pomoc w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, który zajmuje się rozwiązywaniem sporów konsumentów z przedsiębiorcami poprzez mediacje, jak również przed działającym przy Prezesie UKE sądem polubownym;
  • w przypadku spornej sytuacji z przedsiębiorcą lub wątpliwościami związanymi z zawarciem umowy pomocy udzielają miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów, a także organizacje konsumenckie. Bezpłatne porady udzielane są również przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod numerem telefonu 800 800 008. Poradnictwo konsumenckie w Polsce jest finansowane między innymi z budżetu UOKiK.

Na bezpłatną pomoc Europejskiego Centrum Konsumenckiego mogą liczyć konsumenci, korzystający z usług zagranicznych firm kurierskich działających na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii i Islandii.


Źródło: materiał nadesłany do redakcji
Tematy pokrewne:  

tag UOKiKtag UKEtag reklamacjetag przesyłkitag paczkatag kuriertag ECK
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  
RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy