TP: Duży spadek zysków i postępowanie KE

29-04-2009, 12:51

Największy operator nie ma teraz najlepszego okresu. Spadek zysków TP w I kwartale 2009 r. przekroczył 50%(!). W dodatku Komisja Europejska formalnie otworzyła postępowanie przeciwko telekomowi w sprawie nadużywania pozycji dominującej na rynku dostępu do internetu.

W informacji o wynikach finansowych TP uwagę przykuwa spadek przychodów w pierwszym kwartale o 4,7%. Nastąpił on pomimo silnego wzrostu usług dostępu szerokopasmowego. Liczba klientów dostępu szerokopasmowego od TP wzrosła o 11%, do czego przyczynił się ponad czterokrotny wzrost liczby abonentów usług telewizyjnych.

Zysk netto Grupy TP spadł z 681 mln zł rok wcześniej do 328 mln zł. To ponad 50%. Analitycy oczekiwali spadku, ale nie na poziomie 51,9%.

Inny niepokojący dla Grupy TP sygnał to spadek liczby klientów telefonii komórkowej. Operator Orange zyskał klientów usług post-paid (ich liczba wzrosła o 11,2%), ale zmniejszyła się liczba klientów pre-paid. Łączna liczba klientów spadła o 2,3%. Zwiększyła się za to liczba osób, które korzystają z mobilnego dostępu szerokopasmowego i to aż o 40,5%.

Zdaniem TP wyniki za I kwartał to efekt decyzji regulacyjnych i niekorzystnych zmian relacji złotówki do euro. Operator zauważa też, że mamy do czynienia ze skutkiem rosnącej konkurencji.

- Tym razem negatywny wpływ tych czynników nie został w pełni skompensowany przez wzrost liczby klientów oraz wzrost wykorzystania usług. Jednak dalszy wzrost liczby klientów abonamentowych, wzrost liczby użytkowników mobilnego dostępu do internetu oraz rozwój szerokopasmowego dostępu stacjonarnego wraz ofertą TV powinny zostać docenione jako podstawa naszej pozycji konkurencyjnej, która zapewni odpowiedni zwrot, gdy rynek w Polsce powróci na ścieżkę wzrostu – czytamy w informacji TP.

Grupa TP rozpoczęła już wdrożenie programu oszczędnościowego. Źródłami oszczędności mają być m.in.: optymalizacja kosztów stałych, renegocjacje cen wpływających na poziom kosztów zmiennych oraz dalsza rewizja projektów inwestycyjnych.

Według Pulsu Biznesu Grupa TP w ramach programu oszczędnościowego chce dokonać przeglądu posiadanych 7 tys. nieruchomości i część z nich może być sprzedana. Ponadto możliwe jest przesunięcie na 2010 r. niektórych projektów rebrandingu, w tym zmiany marki "Neostrady" na "Orange".

Regulatorzy na karku TP

TP narzeka na Urząd Komunikacji Elektronicznej, a w przeszłości w sporach z tym urzędem operator szukał pomocy w Komisji Europejskiej. 27 kwietnia regulator europejski wszczął jednak postępowanie przeciwko TP.

- Postępowanie Komisji dotyczy podejrzeń odnośnie do zachowań antykonkurencyjnych, które mogą uniemożliwiać lub ograniczać konkurencję lub jej zapobiegać na rynku szerokopasmowego dostępu do internetu, jak i na innych rynkach łączności elektronicznej w Polsce - głosi komunikat KE.

Komisja zbada ewentualną odmowę dostępu do usług BSA oraz dostępu do lokalnej pętli abonenckiej. W szczególności Komisja dokona analizy zachowań, które utrudniają podmiotom trzecim świadczenie usług szerokopasmowego dostępu do internetu na rynku niższego szczebla w oparciu o BSA lub udostępnione lokalne pętle abonenckie.

Komisja chce zbadać również inne działania TP nie związane z cenami, a dotyczące hurtowych usług szerokopasmowego dostępu do internetu i mogące ograniczać możliwości skutecznego konkurowania z TP.

Jeśli podejrzenia zostaną potwierdzone, postępowanie TP może zostać uznane za nadużycie pozycji dominującej. Termin zakończenia dochodzenia w sprawie zachowań antykonkurencyjnych nie jest określony.


Źródło: TP, KE
  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy