To właśnie Polacy są nadzieją na ożywienie europejskiej przedsiębiorczości

komunikat prasowy 23-03-2012, 13:37

Bez nowego impulsu europejska przedsiębiorczość i innowacyjność może przegrać z Azją i Ameryką. Potrzebni są przedsiębiorcy, którzy to rozumieją i potrafią stanąć w szranki z konkurencją. Okazuje się, że w tej grupie Polacy są bardziej predysponowani do realizacji nowatorskich idei niż ich koledzy z innych krajów.

Kluczem do powrotu Europy na fotel lidera światowej przedsiębiorczości i innowacyjności jest różnorodność posiadanej siły roboczej oraz właściwe alokowanie zasobów. Taki jest końcowy wniosek z ostatniego badania przeprowadzonego wspólnie przez ACCA (Międzynarodową organizację zrzeszającą finansistów), Forbes Insights i Ipsos Observer wśród 1245 europejskich menedżerów - z Francji, Niemiec, Włoch, Polski, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Rezultaty tego badania zawarte zostały w raporcie pt. Pielęgnowanie europejskiego ducha przedsiębiorczości (Nurturing Europe’s Spirit of Enterprise). Raport analizuje wpływ osobowości i doświadczeń kadry zarządzającej na procesy podejmowania decyzji biznesowych oraz na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań zarówno w dużych, jak i małych przedsiębiorstwach.

Pięć typów osobowości, od których zależy przyszłość Europy

W zależności od podejścia i doświadczenia w innowacyjności i przedsiębiorczości respondenci zostali podzieleni na pięć grup reprezentujących różne typy osobowości:

  • Inicjatorzy (The Movers and Shakers) - 22 proc., menedżerowie mający duże ambicje i chęć do działania, którym brakuje jednak cierpliwości do pracy zespołowej. Są najlepsi w wymyślaniu innowacyjnych pomysłów, ale mają kłopoty z przekonaniem do nich innych, a w konsekwencji z ich wdrożeniem.
  • Eksperymentatorzy (The Experimenters) - 16 proc., perfekcjoniści i pracoholicy, którzy widzą świat jako krainę nieograniczonych możliwości. Dobrzy w wymyślaniu nowych idei ale niekoniecznie zainteresowani wdrażaniem ich w życie.
  • Prymusi (The Star Pupils) - 24 proc., są doskonali w uczeniu się od innych i pozyskiwaniu wsparcia dla swoich pomysłów wewnątrz organizacji. Nieomalże dorównują Inicjatorom i Eksperymentatorom w wymyślaniu nowych idei, a ich pozytywne nastawienie do współpracy z innymi powoduje, że bez problemu realizują  swoje pomysły.
  • Wytrwali  (The Hangers-On) - 23 proc., wierzą w procesy i czują dyskomfort w nieustrukturyzowanym środowisku. Nie są mniej innowacyjni niż pozostali, choć brakuje im motywacji i przekonania. Jednak dzięki skoncentrowaniu się na wdrażaniu procesów potrafią w przeciwieństwie do innych doprowadzić zmiany do końca.
  • Kontrolerzy (The Controllers) -15% proc., ostrożni w dyskusjach i zupełnie niechętni do podejmowania dalszych kroków. Brakuje im motywacji, przeszkadza zaściankowość, nie czują się komfortowo, kiedy trzeba zaryzykować. To wszystko powoduje, że nie odnoszą specjalnych sukcesów we wdrażaniu innowacji.

Badanie i jego wyniki pokazały, że istnieją poważne różnice w nastawieniu europejskich menedżerów do innowacji, zmian oraz wdrażania nowych idei służących biznesowi.

Z badania wynika również, że menedżerowie w Polsce są znacznie bardziej zdeterminowani do wdrażania innowacji niż ich koledzy w Europie. Biorąc jednak pod uwagę nie tylko cechy osobowościowe kadry menedżerskiej, ale też możliwości organizacyjne, posiadane zasoby oraz wsparcie ze strony rządu, wydaje się, że biznes i zarządzający nim mają wszędzie w Europie zbliżony potencjał do wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Magdalena Hernandez,  dyrektor Zarządzająca ACCA w Polsce, zauważa: Raport pokazał, że istnieją istotne różnice w podejściu do innowacji i nie ma tylko jednej recepty na sukces. Są różne typy osobowości wśród przedsiębiorców, które pomagają we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań – jedni osiągają sukcesy dzięki ogromnej konsekwencji i determinacji, drudzy poprzez umiejętność przekonania do swoich pomysłów i umiejętność współpracy z innymi.

Czytaj także: Polacy wśród zwycięzców konkursu Intel Challenge Europe 2011

Raport pokazuje jeszcze jeden fakt. Mianowicie jak kluczową rolę w szerzeniu innowacji w korporacji odgrywają działy finansowe firm. Jeśli dobrze rozumieją kluczowe potrzeby biznesowe, to z przekonaniem i determinacją będą się starć o ich finansowanie.

- Żeby firmy odnosiły sukcesy, na stanowiskach związanych z finansami również powinni pracować innowatorzy. I jak pokazują wyniki badania, tak właśnie się dzieje, choć widać, że na szczeblu CFO jest zdecydowanie mniej innowacyjnych osobowości. Potrzebujemy więcej wiedzy, by poznać powody tej sytuacji. Istotnym może okazać się brak coachingu i kultury mentoringu w środowisku finansistów - mówi Magdalena Hernandez.

W obecnych czasach nie jest zaskoczeniem, że jako największą przeszkodę we wdrażaniu innowacyjnych przedsięwzięć wskazano problem z ich finansowaniem. Paradoksalnie największym kłopotem nie jest jednak pozyskanie środków zewnętrznych, lecz trudności z zabezpieczeniem części finansowania pochodzącej z własnego budżetu organizacji.

Problem zorganizowania odpowiednich środków na sfinansowanie innowacji wygląda też inaczej w wielkich korporacjach i w firmach średniej wielkości, z przychodami między 5 a 100 mln USD. Te pierwsze nie mają raczej kłopotów ze zdobyciem finansowania, ale krępuje ich biurokratyczna machina wewnątrz korporacji, która utrudnia proces podejmowania decyzji. W firmach średniej wielkości tego zjawiska nie ma, za to zwykle brakuje pieniędzy na innowacyjne idee.

Co zadziwiające, raport dowodzi, że finansowanie przez rząd lub jego agendy na dużą skalę innowacyjnych rozwiązań w biznesie przynosi więcej szkód niż pożytku.

Z drugiej strony pozafinansowe wsparcie rządów zostało ocenione bardzo pozytywnie. Według Magdaleny Hernandez to złe ustawodawstwo jest główną przeszkodą dla wdrażania innowacji: To, czego potrzebuje od państwa biznes, żeby rozwijać innowacyjność, to często nie pieniądze, tylko na przykład stworzenie dobrych rozwiązań ochrony własności intelektualnej lub łatwiejszy dostęp do zagranicznych rynków.

W badaniu złe ustawodawstwo było wskazywane zaraz po problemach z finansowaniem jako przeszkody dla innowacyjności w biznesie. Problem ten był zresztą najczęściej zgłaszany przez menedżerów z Polski i Szwajcarii.

Czytaj także: Trzy największe absurdy prawne według przedsiębiorców

Badanie ACCA i The Forbes Insights pt. Pielęgnowanie europejskiego ducha przedsiębiorczości  jest częścią międzynarodowego programu ACCA Research & Insights i jest dostępne pod adresem: http://www2.accaglobal.com/pubs/general/activities/library/smnęall_business/sb_pubs/europe_insightsfin2.pdf
http://www.forbes.com/forbesinsights/europe_entrepreneurs/index.html


Źródło: materiał nadesłany do redakcji
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy