Sukces emisji obligacji ARTNEWS SA! Emisja akcji na rynku amerykańskim

28-11-2014, 13:01

ARTNEWS S.A, spółka notowana na rynku New Connect, która w połowie br. dokonała akwizycji dwóch amerykańskich firm - ARTnews LLC i Skate’s LLC, zakończyła program emisji 2 letnich obligacji o wartości 7,9 mln zł. Oprocentowanie papierów dłużnych spółki wyniosło 9,25%.

ARTNEWS

ARTNEWS S.A. udało się odwrócić trend spadkowy czytelnictwa wydań drukowanych na rynku amerykańskim oraz osiągnąć znaczną dynamikę wzrostu liczby odbiorców cyfrowych, zwiększając zasięg wydań cyfrowych o 185,9% oraz czytelnictwo wydań drukowanych o 16,5% na dzień 30 września 2014 w porównaniu z 30 września 2013.

Spółka zanotowała silny wzrost udziału sprzedaży produktów cyfrowych w ogólnej ofercie produktowej Grupy, zwiększając udział sprzedaży cyfrowej w całkowitych przychodach z 7% w III kw. 2013 do 21% w III kw. 2014.

 

Biorąc pod uwagę fakt, iż spółka planuje dodatkowe inwestycje w poszerzenie portfela dotychczas oferowanych usług w ramach przejętych amerykańskich firm (serwisy aukcyjne, szkolenia e-learning) zarząd podjął decyzje o rozpoczęciu spotkań z inwestorami w USA. Celem jest przygotowanie pierwszej emisji akcji polskiej spółki dla inwestorów na rynku amerykańskim.

Przeprowadziliśmy już pierwsze spotkania z inwestorami w ramach road-show. Są to zarówno inwestorzy indywidulani jak i fundusze działające na globalnym rynku sztuki i mediów. Docelowo planujemy emisję nowych akcji o wartości ponad 10 mln PLN– podkreśla Izabela Depczyk, która  koordynowała proces przejęcia amerykańskich podmiotów.

 

Po oszacowaniu wstępnych danych operacyjnych i finansowych za III kwartał tego roku spółka potwierdziła prognozę rocznych przychodów za 2014 rok na poziomie 15 mln PLN (4,6 mln US$). W 2015 roku przychody mają wzrosnąć o 45%.

W 2015 roku spodziewamy się̨ wzrostu naszych przychodów o 45% i przekroczenia progu 23 mln PLN (7 mln $). Przyczynią się̨ do tego operacje prowadzone na przestrzeni 2015 roku, który będzie pierwszym pełnym okresem konsolidacji naszych przedsiębiorstw mediowych w Stanach Zjednoczonych, organicznego wzrostu na rynku amerykańskim oraz wprowadzenia niektórych naszych marek na rynek europejski. Warszawa stanie się bazą produkcyjną i dystrybucyjną dla amerykańskich firm - dodaje Izabela Depczyk, COO spółki ARTNEWS S.A. ***


Komunikaty Firm to gwarantowane publikacje informacji prasowych i artykułów Twojej firmy lub Klientów Twojej agencji w Dzienniku Internautów, zawierające aktywny link, grafikę oraz możliwość wstawienia treści multimedialnych (YouTube, Vimeo).

Artykuły pozostają w serwisie co najmniej przez 12 miesięcy. Redakcja nie ingeruje w treść komunikatów firm.

Artykuły oferowane są pojedyńczo, w pakietach lub abonamencie (najtańsza opcja). Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: reklamawdi@webtango.pl.


Tematy pokrewne:  

tag obligacjetag NewConnecttag artnews
To warto przeczytać
fot. Kasperskyfot. bongkarnfot. LiveSpace
RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  

idealdesign.pl - meble designerskie
Serwisy specjalne: