Studencie, czytaj umowy!

02-10-2009, 08:01

Ponad 270 tys. zł musi zapłacić Szkoła Główna Handlowa w Warszawie za stosowanie klauzul niedozwolonych oraz nieinformowanie konsumentów o istotnych warunkach umowy - poinformował wczoraj Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Postępowanie w sprawie SGH zostało wszczęte przez UOKiK we wrześniu 2008 roku. Analiza umów stosowanych przez tę uczelnię potwierdziła nieprawidłowy sposób informowania studentów o wysokości opłat za naukę oraz opłat administracyjnych.

Zgodnie z treścią klauzul są one ogłaszane w tabeli opłat ustalanej na każdy rok akademicki zarządzeniem rektora uczelni. Podczas gdy warunkiem koniecznym do związania studenta treścią umowy przygotowaną przez uczelnię jest jej doręczenie - informuje UOKiK. W ocenie Urzędu podanie informacji o wysokości opłat przez wydanie zarządzenia rektora nie stanowi gwarancji, że ta informacja dotrze do studentów, co może na przykład spowodować nieumyślne zadłużenie studenta, który nie wiedział o podwyżce.

UOKiK dopatrzył się również, że SGH nie precyzuje warunków odpłatności za studia. Stosowane umowy zobowiązują jedynie studentów do terminowego regulowania płatności, jednak nie określają ich zakresu, wysokości ani terminów ich uiszczania, odsyłając do tabeli opłat.

W tej sytuacji Prezes UOKiK  nałożył karę finansową na SGH w wysokości 271 570 zł. Decyzja nie jest ostateczna i uczelnia odwołała się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK).

 

Wcześniej o stosowanie klauzul niedozwolonych UOKiK oskarżył Politechnikę Warszawską i nałożył na nią karę w wysokości 53 400 zł. Uczelnia odwołała się do SOKiK, sąd jednak utrzymał decyzję Prezes UOKiK.

Co ciekawe, nie były to jedyne sprawy prowadzone przez UOKiK przeciwko uczelniom wyższym o naruszenie prawa. W podobnej sytuacji znajdują się cztery inne warszawskie uczelnie: Akademia Wychowania Fizycznego, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Akademia Sztuk Pięknych.

UOKiK przypomina, że umowa uczelni ze studentem powinna m.in. określać zasady odpłatności za studia, w szczególności wysokość i termin uiszczania czesnego, a także sytuacje określające możliwości podwyższania opłaty za naukę. Podpisywany kontrakt powinien również precyzować program studiów wraz z podaną liczbą godzin.


Źródło: UOKiK
Tematy pokrewne:  

tag UOKiKtag uczelnietag studencitag SGHtag klauzule niedozwolone
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy