Sonda

Jeśli jesteś właścicielem sklepu online, to czy rozpocząłeś już kampanię promocyjną przed
  • Nie
    66.7%
  • Tak
    33.3%

Wszystkich głosów: 6


Komentarze:

comments powered by Disqus

Inne sondy