Skanery ciała - UE chce wprowadzić swoje normy

16-06-2010, 09:13

Urządzenia do prześwietlania pasażerów mogą być skuteczne w walce z terroryzmem, ale trzeba stworzyć unijny standard ich stosowania - uważa Komisja Europejska, która przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie komunikat poświęcony ocenie stosowania tzw. "skanerów ciała" w portach lotniczych UE.

Skanery ciała zagościły najpierw na lotniskach amerykańskich, potem zaczęły pojawiać się w Europie. Zdania na ich temat są podzielone, bo urządzenia te postrzega się jako ingerujące w prywatność pasażerów i stwarzające zagrożenie dla zdrowia.

Od początku tego roku o skanerach ciała mówiło się dużo choćby w kontekście informacji o tym, że mogą one przechowywać obrazy. Kwestionowana jest skuteczność skanerów w sytuacji, gdy na lotniskach w zbyt małym stopniu kontroluje się paszporty. Są też obawy co do tego, że skanery staną się narzędziem dyskryminacji, bo będą do nich częściej zapraszane osoby określonej narodowości lub rasy. 

>>> Czytaj: Skanery ciała potrzebne? A może wystarczy paszport?

Komisja Europejska początkowo bardzo ostrożnie podchodziła do skanerów. Teraz jakby się do nich przekonała. Widać to w przyjętym komunikacie do Parlamentu Europejskiego i Rady poświęconym korzystaniu ze skanerów.

W dokumencie KE zauważa, że skanery ciała jako takie nie podlegają obecnie żadnym unijnym normom ani przepisom w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego. Zagadnienie to podlega co najwyżej regulacjom w poszczególnych państwach członkowskich. Każde z państw może dopuścić te urządzenia do użytku w portach lotniczych na swoim terytorium.

W konkluzji sprawozdania stwierdzono, że skanery ciała można uznać za wiarygodne i skuteczne narzędzie kontroli bezpieczeństwa, pozwalające na wykrycie zarówno metalowych, jak i innych przedmiotów, które noszą ze sobą pasażerowie. Ta metoda kontroli bezpieczeństwa może wywrzeć istotny wpływ na podniesienie poziomu ochrony pasażerów.

Jednocześnie jednak KE opowiada się za wprowadzeniem rozwiązań unijnych, które gwarantowałyby, że w przypadku gdy dane państwo członkowskie podejmie decyzję o wprowadzeniu do użytku skanerów ciała, reguły ich zastosowania i obsługi polegać będą na wspólnym standardzie, określającym wymogi w zakresie podstawowych parametrów skuteczności wykrywania oraz gwarantującym zharmonizowany poziom przestrzegania europejskich praw podstawowych oraz norm w zakresie ochrony zdrowia pasażerów.

W komunikacie możemy też przeczytać, że samo dodawanie kolejnych technologii do punktów kontroli bezpieczeństwa nie będzie wystarczające, aby bezpieczeństwo zapewnić. W rzeczywistości te punkty są już teraz przeładowane sprzętem i procedurami. Zdaniem Komisji trzeba mieć bardziej całościowe podejście do problemu bezpieczeństwa, obejmujące także analizę czynnika ludzkiego i zachowań pasażerów.

KE zapowiada, że w świetle wyników debaty może również przedłożyć projekty odpowiedniego prawodawstwa ustanawiającego unijne ramy prawne w dziedzinie stosowania skanerów ciała w portach lotniczych UE.

>>> Czytaj: Skanery ciał mogą przechowywać obrazy?


Źródło: Komisja Europejska
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy