Sejm znów przyjrzy się "megaustawie"

04-05-2010, 12:42

Senat zaproponował 27 poprawek do ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (nazywanej "megaustawą"). Oznacza to, że projekt jeszcze raz powędruje do Sejmu. Senat zaproponował m.in. współfinansowanie inwestycji przez samorządy.

Na początku kwietnia Sejm przyjął ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Głosowało za nią aż 417 posłów. Ustawa m.in. określa formy i zasady wspierania inwestycji telekomunikacyjnych oraz dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej.

>>> Czytaj: Wszyscy posłowie za wspieraniem usług i sieci telekomunikacyjnych

29 kwietnia br. Senat RP przyjął uchwaloną przez Sejm ustawę. Wniósł 27 poprawek. Ustawa w zakresie tych wprowadzonych zmian musi zostać przyjęta przez Sejm. Na stronie Senatu można znaleźć projekt ustawy oraz dokument z proponowanymi poprawkami.

Za jedną z ważniejszych zmian proponowanych przez Senat można uznać poprawkę dotyczącą art. 8. Senat chce, aby jednostki samorządu miały więcej możliwości w przypadkach, gdy prowadzenie działalności telekomunikacyjnej jest na danym terenie nieopłacalne.

Sejm proponował, aby samorząd mógł udostępnić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu infrastrukturę lub sieci telekomunikacyjne w zamian za opłaty niższe niż koszt wytworzenia. Senat chce, by dodatkowo była możliwość współfinansowania kosztów ponoszonych z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym lub przedsiębiorcom telekomunikacyjnym.

Senat chce także, aby Prezes UKE nie był zobowiązany do karania operatorów nie spełniających wymagań postanowionych przetargu. Dzięki temu UKE będzie mógł najpierw ostrzec przedsiębiorcę, pospieszyć go do spełnienia wymagań, a dopiero później ukarać, jeśli zajdzie taka potrzeba.

"Megaustawa" generalnie postrzegana jest jako pozytywna inicjatywa władz, ale ma swoich krytyków. Należą do nich niektórzy operatorzy kablowi. Ich obawy wzbudza art. 30 ustawy mówiący m.in. o obowiązku udostępniania kanalizacji kablowej (na nieruchomości lub w budynku) przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, który nie ma możliwości korzystania z innej istniejącej kanalizacji. W tej sytuacji niektórzy operatorzy inwestujący w przeszłości w budynkowe instalacje mogą być zobowiązani do udostępnienia ich konkurentom. To oczywiście im się nie podoba i może prowadzić do wielu sporów.


Następny artykuł » zamknij

BIK online w Meritum Banku

Źródło: Senat RP
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy