Rynek pracy w marcu - wyraźne odbicie w serwisach rekrutacyjnych

eGospodarka.pl 15-04-2010, 15:18

Rynek pracy, mierzony liczbą nowych ofert publikowanych w internetowych serwisach rekrutacyjnych, wyraźnie ruszył do przodu - podano w raporcie opracowanym przez portal eGospodarka.pl. Mimo utrzymującego się dość znacznego bezrobocia, przedsiębiorstwa zwiększają nabór i prowadzą znacznie szerszą akcję rekrutacyjną niż jeszcze dwa-trzy miesiące temu.

Na poszukujących pracy w marcu oczekiwało znacznie więcej ofert niż zaledwie miesiąc wcześniej, nadal jeszcze dość sporo brakuje do poziomów z okresu ostatniego szczytu koniunktury. Badania wskazują na rosnący optymizm przedsiębiorców, który ma poważne szanse przełożenia się na decyzje o zwiększeniu zatrudnienia.

Rynek pracy, oferty ogółem - marzec 2010
fot. - Rynek pracy, oferty ogółem - marzec 2010
W trzecim miesiącu bieżącego roku w serwisie www.Praca.eGospodarka.pl pojawiło się 34 tys. 654 ogłoszenia o pracę. Marzec względem lutego charakteryzował się znacznym przyrostem liczby ofert. Przyrost ten – uwzględniając jego skalę i strukturę – nie jest zdecydowanie zjawiskiem sezonowym. Może zwiastować nadchodzącą poprawę koniunktury na rynku pracy - uważają analitycy eGospodarka. Wzrost liczby ogłoszeń o pracę, w połączeniu z innymi danymi pochodzącymi z gospodarki, a dotyczącymi nastrojów przedsiębiorców oraz ich planów rozwojowych i rekrutacyjnych, może oznaczać wejście gospodarki na ścieżkę może niezbyt wysokiego, ale stabilnego wzrostu.

– Można ostrożnie zaryzykować twierdzenie, że w rodzimej gospodarce okres spowolnienia zaczyna mijać. Polskie przedsiębiorstwa nie zostały poważniej dotknięte recesją, nie były też zmuszone do gwałtownej redukcji zatrudnienia, przyjęły jedynie mocno zachowawczą politykę kadrową. Teraz zaczynają intensywniej zatrudniać, a na pewno poszukiwać nowych pracowników. Sądzę że w najbliższych kilku miesiącach odbije się to już na oficjalnych statystykach dotyczących bezrobocia oraz zatrudnienia – komentuje Beta Szkodzin, wydawca serwisu eGospodarka.pl. – Prognozy są coraz bardziej optymistyczne, badania dotyczące planów zatrudnienia w firmach wskazują również na tendencję wzrostową. Oczywiście wobec utrzymującej się niepewności na europejskich i światowych rynkach nie można jeszcze mówi o nadchodzącej hossie na rynku pracy, ale coraz więcej przesłanek wskazuje na stopniowe „rozpędzanie” się naszego, polskiego rynku pracy – uzupełnia Beata Szkodzin.

Produkcja i sprzedaż na topie

W marcu 2010 roku, analogicznie jak miesiąc wcześniej, najszybciej pracę mogli znaleźć sprzedawcy. Analiza struktury branżowej publikowanych w internetowych serwisach rekrutacyjnych ogłoszeń wskazuje, że właśnie sprzedawcy/handlowcy są obecnie najbardziej pożądanymi pracownikami. Spośród 34 tys. 654 ogłoszeń o pracę handlowcy/sprzedawcy mogli liczyć na niemal 12 tys. stanowisk! Firmy, spodziewając się ożywienia rynku, wzmacniają i rozbudowują swoje piony sprzedażowe. Miesięczny wzrost liczby ofert pracy dla handlowców/sprzedawców o ponad 32 procent świadczy jednoznacznie, że w gospodarce coś „drgnęło”.

Rynek pracy, oferty branża - marzec 2010
fot. - Rynek pracy, oferty branża - marzec 2010
O zamiarze zwiększenia aktywności sprzedażowej oraz planach poszerzania bazy klientów świadczy również wzrost zapotrzebowania na pracowników działów obsługi klienta/call center. To druga w kolejności pod względem liczby ofert grupa branżowa poszukiwanych pracowników – w marcu oczekiwało na nich przeszło 4 tys. 800 posad, o 33 procent więcej niż w lutym.

Oprócz pracowników odpowiedzialnych za szeroko rozumiane kontakty z klientami intensywnie poszukiwani są również specjaliści z zakresu IT oraz telekomunikacji – w marcu czekało na nich 4 tys. 531 ofert pracy. Mnogość ofert pracy czeka również na chętnych do pracy w sektorze finansów – ponad 3 tys. 850.

Poszukiwani są także specjaliści w zakresie zarządzania, którzy w marcu mogli liczyć na ponad 2 tys. 500 posad. W cenie są również budowlańcy, księgowi oraz logistycy.

Rynek pracy, oferty branża - marzec 2010
fot. - Rynek pracy, oferty branża - marzec 2010
Analizując miesięczne zmiany względne w branżowym zapotrzebowaniu na pracowników, można zauważyć znaczny przyrost zapotrzebowania na pracowników działów technicznych – o ponad 160 procent, pracowników produkcyjnych – o 77 procent, a także budowlańców – o 76 procent. Mocno wzrosło również zapotrzebowanie na prawników (75,5 procent) i księgowych (w marcu o 69,6 procent więcej niż w lutym).

Spadki wystąpiły tylko w dwóch grupach zawodowych – w dziale „Grafika / Kreacja artystyczna / Fotografia” oraz „Badania i rozwój”, odpowiednio o 18 i 5 procent (w marcu względem lutego).

– Analiza struktury branżowej ogłoszeń pokazuje, że poważnie rośnie zapotrzebowanie na pracowników produkcyjnych oraz technicznych. Może to oznaczać, że firmy produkcyjne mają coraz większe zamówienia – wyjaśnia Beata Szkodzin. – O mocno kiełkującym ożywieniu gospodarczym świadczy również duże zapotrzebowanie na pracowników związanych z obsługą klientów oraz managerów.

Regiony: wszędzie wyraźne wzrosty

W marcu we wszystkich szesnastu województwach zanotowano zauważalny wzrost liczby ofert pracy względem lutego. Wzrosty były dwucyfrowe, na poziomie kilkudziesięciu procent. Największym przyrostem liczby ofert pracy może pochwalić się województwo będące ostoją bezrobocia, mianowicie warmińsko-mazurskie. W marcu pojawiło się aż 72 procent ogłoszeń o pracę dotyczących tego północno-wschodniego regionu kraju niż w lutym.

Znacznie zwiększyły swoje zapotrzebowanie na pracowników także firmy działające w podlaskim (o 65 procent), świętokrzyskim (o 63 procent), lubuskim i mazowieckim (po 57 procent), opolskim (54 procent) oraz zachodniopomorskim (w marcu wzrost o 50 procent względem lutego).

Najmniejszymi - ale i tak dość wysokimi - wzrostami mogą się pochwalić województwa: pomorskie (o 25 procent), wielkopolskie (28 procent) oraz śląskie, lubelskie i małopolskie (po 38 procent).

Rynek pracy, oferty województwa - marzec 2010
fot. - Rynek pracy, oferty województwa - marzec 2010
W liczbach bezwzględnych tradycyjnie najwięcej ofert pochodziło z woj. mazowieckiego – aż 8 tys. 190. Przedsiębiorstwa oraz instytucje w kolejnym w zestawieniu województwie – śląskim – oferowały 3 tys. 522 posady. Z trzeciego w rankingu – dolnośląskiego – pochodziło niewiele mniej ofert, bo 3 tys. 517. Z kolejnych w zestawieniu województw pochodziło już poniżej 3 tys. ofert. Są to małopolskie (2 tys. 918 ofert) i wielkopolskie (2 tys. 550 ofert). Poniżej progu dwóch tysięcy ofert znalazły się woj. łódzkie (1 tys. 890 ofert) i pomorskie (1 tys. 700 ofert).

Powyżej tysiąca ofert pochodziło jeszcze z kujawsko-pomorskiego (1.424 ogłoszenia), zachodniopomorskiego (1.190), lubuskiego (1.185), lubelskiego (1.019) i podkarpackiego (1.009).

Najmniej ofert pochodziło z województw: podlaskiego (795 ofert), świętokrzyskiego (817 ofert), opolskiego oraz warmińsko-mazurskiego (po 860 ofert).

Duże miasta: ostro w górę

Największym „generatorem” ofert pracy jest tradycyjnie Warszawa. W marcu ze stolicy pochodziło niemal 4 tys. 160 ofert pracy publikowanych w serwisie Praca.eGospodarka.pl. To o 36 procent więcej niż w lutym. Z drugiego w zestawieniu dużego miasta – Krakowa – pochodziło ponad dwukrotnie mniej ofert – tylko 1 tys. 525. W przypadku stolicy Małopolski miesięczna dynamika była również dodatnia – w stosunku do lutego przybyło aż 37 proc. ofert. Trzecią pozycję zajął Wrocław, z którego w marcu pochodziło 1 tys. 465 ofert, o 22 procent więcej niż w lutym. W marcu poziom tysiąca ofert udało się przebić jeszcze Poznaniowi, z którego pochodziły 1.054 oferty, czyli o 27 procent więcej niż miesiąc wcześniej.

Rynek pracy, oferty miasta - marzec 2010
fot. - Rynek pracy, oferty miasta - marzec 2010
Poniżej tysiąca ofert pochodziło w marcu z Katowic (807 ofert, o 36 procent więcej niż w lutym), Łodzi (737 ofert, przyrost względem lutego o 27,7 procent), Gdańska (474; +15,6 procent), Bydgoszczy (402; +26,8 procent), Szczecina (305; +30,9 procent) i Lublina (304 ofert oraz – niestety – spadek względem lutego o 4,7 procent). Z pozostałych miast Polski pochodziło już poniżej 300 ofert.

Największy względny miesięczny spadek liczby internetowych ofert pracy wystąpił w mniejszych miastach – Sandomierzu, Siedlcach, Brzegu, Sieradzu, Pile.

Względny spadek liczby ofert wystąpił również w Ostrołęce, Stalowej Woli i Chrzanowie, zaś nieznaczny (kilkuprocentowy) wzrost w Toruniu, Piotrkowie Trybunalskim, Tychach, Sopocie, Wałbrzychu oraz Tarnowie.

Dane opracowano na podstawie ogłoszeń dostępnych w serwisie Praca.eGospodarka.pl, pochodzących z baz danych największych polskich portali rekrutacyjnych: HRK.PL, infoPraca.pl, JOBS.PL, KarierawFinansach.pl, praca.pl, pracuj.pl, przedstawiciele.pl, qpracy.pl oraz StepStone.pl. Statystyki powstały wyłącznie w oparciu o płatne ogłoszenia, głównie ze średnich i dużych przedsiębiorstw oraz agencji pośrednictwa pracy.


Źródło: materiał nadesłany do redakcji
  
znajdź w serwisie

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy