Ruszyła rejestracja na CYBERSEC 2018

30-07-2018, 21:15

CYBERSEC to konferencji poświęcona tematyce cyberbezpieczeństwa, która odbędzie się w dniach 8-9 października w Krakowie. Jednym z celów spotkania jest wypracowanie praktycznych rekomendacji usprawniających obronność, jak również zacieśnienie współpracy między poszczególnymi jednostkami i państwami w zakresie przeciwdziałania cyberprzestępczości.

Organizowane od 2015 roku forum CYBERSEC cieszy się uznaniem jednego z największych tego typu wydarzeń w Europie. Prelegentami i gośćmi konferencji będą, jak co roku, światowi eksperci z zakresu cyberbezpieczeństwa, liderzy opinii, decydenci polityczni, przedstawiciele rządów, międzynarodowych organizacji pozarządowych i wiodących mediów z całego świata, a także liderzy sektora prywatnego. Konferencja jest miejscem nawiązywania współpracy publiczno-prywatnej, a odbywające się w jej trakcie dyskusje prowadzą do podejmowania kluczowych decyzji dotyczących cyberbezpieczeństwa. Konferencja będzie się odbywać w ramach czterech równoległych ścieżek tematycznych: Państwo, Obrona, Przyszłość i Biznes.

Ścieżka Państwo poświęcona zostanie między innymi pakietowi cyberbezpieczeństwa, czyli propozycji Komisji Europejskiej, a także problematyce Cyfrowego Trójmorza. Zainaugurowany w 2016 r. projekt Trójmorza ma na celu pogłębienie współpracy krajów Europy Środkowo-Wschodniej i umocnienie ich pozycji w UE. Inicjatywa skupia się na trzech wymiarach: energii, transporcie i wymiarze cyfrowym, z których tylko dwa pierwsze rozwijają się dynamicznie. Celem Inicjatywy Cyfrowego Trójmorza jest wzmocnienie współpracy w filarze cyfrowym oraz uzupełnienie pozostałych filarów o aspekt związany z cyberbezpieczeństwem. Uczestnicy dyskusji spróbują odpowiedzieć także na pytanie, jak państwa i decydenci powinni reagować na różne rodzaje cyberataków i w jaki sposób poprawić identyfikację atakujących w cyberprzestrzeni.

Ścieżka Obrona skupi się na systemach cyberobrony poszczególnych państw. W jej ramach omówione zostaną m.in. działania cybernetyczno-elektromagnetyczne (CEMA), a także kwestia cyberobronności NATO, które włączyło cyberprzestrzeń w swoje domeny operacyjne.

Ścieżka Przyszłość dotyczy zaś śledzenia aktualnych trendów i kierunków rozwoju we wciąż ewoluującym środowisku cybernetycznym. Jej uczestnicy skupiają się m.in. na dogłębnej analizie korzyści płynących z technologii chmury.

Ścieżka Biznes, poświęcona sektorowi prywatnemu, obejmie takie tematy jak: nowa generacja technologii mobilnej 5G, blockchain, rewolucja ochrony danych osobowych związana z wejściem w życie RODO oraz implikacje związane z inteligentnymi samochodami. Jej celem jest wypracowanie rekomendacji obejmujących zaangażowanie biznesu w proces wzmacniania bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa „Cyfry Kody Szyfry. 100 lat Niepodległej” przybliżająca wkład Polaków w rozwój matematyki, kryptologii i informatyki, a tym samym popularyzująca historię Polski w setną rocznicę odzyskania przez nią niepodległości. Wernisaż wystawy odbędzie się 28 września, a zwiedzanie będzie możliwe do 12 października.

Organizatorem Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC jest Instytut Kościuszki. Opłata uzależniona jest od rodzaju uczestnictwa (liczby dni) oraz daty zakupu.

Źródło: Instytut Kościuszki


Źródło: materiał nadesłany do redakcji
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy