Rusza kolejna edycja konkursu Innowacyjny Nauczyciel i Innowacyjna Szkoła

21-02-2012, 14:22

W drugim semestrze roku szkolnego rusza kolejna edycja konkursu Microsoftu, wspierającego pedagogów, których metody nauczania wykorzystują nowoczesne technologie, ale przede wszystkim prezentują innowacyjne podejście do sposobów przekazywania wiedzy.

Kolejna edycja Innowacyjnego Nauczyciela i Innowacyjnej Szkoły to konkurs skierowany do nauczycieli wszystkich przedmiotów, organizowany przez program wspierania edukacji informatycznej firmy Microsoft - Partners in Learning (Partnerstwo dla Przyszłości).

Zwycięzcy edycji krajowych konkursu Innowacyjny Nauczyciel i Innowacyjna Szkoła, oprócz poszerzenia wiedzy w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów na wszystkich poziomach edukacji czy cennych nagród, otrzymują zaproszenie do udziału w Europejskim lub Światowym Forum Innowacyjnych Nauczycieli, gdzie prezentują swoje prace i osiągnięcia. Jest to także okazja do poznania pomysłów realizowanych przez innych nauczycieli z całego świata. Chcąc dołączyć do konkurowania o miano Innowacyjnego Nauczyciela 2012 oraz Innowacyjnej Szkoły 2012, należy przedstawić zrealizowany w ramach zajęć szkolnych projekt edukacyjny.

- W Polsce są szkoły, które wyróżniają się sposobem nauczania w skali globalnej. Nasze doświadczenia wskazują, że dzięki innowacyjnemu nauczaniu przy wykorzystaniu nowych technologii polskie dzieci uczą się twórczego myślenia, ale i są lepiej przygotowane do dalszej nauki czy funkcjonowania na rynku pracy w przyszłości. Chcemy takie zachowania wyróżniać i pomagać nauczycielom oraz szkołom w dalszym wysiłku. Jesteśmy pewni, że dzięki pokazaniu, nagrodzeniu i nagłośnieniu dobrych praktyk, grupa nowoczesnych szkół - Szkół w Chmurze - i nauczycieli będzie z roku na rok większa - mówi Małgorzata Snarska, Szef Programu Microsoft Partners in Learning.

Czytaj też: iPady naprawdę pomagają w przedszkolu

Konkurs składa się z trzech etapów. Pierwszy polega na zgłoszeniu się oraz przygotowaniu prezentacji projektu edukacyjnego. Na tej podstawie Komisja Konkursowa zakwalifikuje uczestników do udziału w drugim etapie, którym jest Ogólnopolskie Forum Innowacyjnych Nauczycieli. Podczas forum uczestnicy zaprezentują swoje projekty w ramach tzw. „sesji plakatowej”. Następnie, w trzecim etapie Komisja Konkursu uzgodni ocenę i opublikuje listę osób otrzymujących tytuł Innowacyjnych Nauczycieli 2012 - laureatów nominowanych do 3 głównych nagród.

Ostateczne rozstrzygnięcie następuje corocznie podczas uroczystej Gali Nauczyciel Roku organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Głos Nauczycielski na Zamku Królewskim w Warszawie. Również szkoły zachęcane są do udziału w programie. Placówka, która zgłosiła najwięcej projektów, ale również na co dzień wykorzystuje technologie w edukacji i zarządzaniu, zostanie nagrodzona tytułem Innowacyjnej Szkoły.

Konkurs Innowacyjny Nauczyciel i Innowacyjna Szkoła organizowany jest we współpracy z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (OEIIZG) oraz Głosem Nauczycielskim. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi we wrześniu 2012 roku.

Zgłoszenia do konkursu można wysyłać na stronie: pdp.edu.pl


Źródło: materiał nadesłany do redakcji
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy