Przetarg na częstotliwości radiowe zostanie powtórzony

Forsal.pl 14-02-2011, 08:28

Przetarg na częstotliwości radiowe, które w sierpniu 2008 r. wygrały spółki Mobyland i CenterNet, zostanie powtórzony. Wezmą w nim udział wszystkie firmy, które uczestniczyły w pierwszej edycji, w tym PTC - poinformował w piątek UKE.

UKE w ponownym przetargu przeanalizuje te same oferty, które spółki złożyły w 2007 r. "Z naszych obliczeń, które przekazaliśmy w postępowaniu dla sądu, wynika, że wynik będzie taki sam" - poinformowała PAP w piątek prezes UKE Anna Streżyńska.

W 2007 r. spółki CenterNet i Mobyland wygrały przetarg Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) na częstotliwości 1800 MHz. Spółka Polska Telefonia Cyfrowa (PTC) zakwestionowała wynik przetargu, uznając, że odbył się on nieprawidłowo. W sierpniu 2008 r. prezes UKE Anna Streżyńska wydała decyzję, w której "odmówiła stwierdzenia nieważności przetargu". PTC wniósł sprawę do sądu.

W lipcu 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję prezes UKE z sierpnia 2008 r. UKE, spółka Mobyland oraz Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji złożyły do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną od wyroku WSA. 3 lutego 2011 r. NSA oddalił skargę.

NSA podzielił pogląd WSA, że prezes UKE naruszyła zasadę proporcjonalności, bo w dokumentacji przetargowej znalazł się wymóg, że: "wszystkie zapisane strony oferty muszą być ponumerowane w sposób ciągły w ramach jednego tomu cyframi arabskimi i parafowane przez osobę lub osoby podpisującą/podpisujące ofertę (...). Złożenie przez Uczestnika przetargu na danej stronie podpisu pod oświadczeniem lub poświadczeniem za zgodność z oryginałem nie zwalnia uczestnika przetargu od obowiązku parafowania tej strony". Na podstawie powyższego wymogu nie została zakwalifikowana do II etapu badania oferta PTC - brakowało bowiem parafy.

Więcej szczegółów w serwisie Forsal.pl w artykule pt. UKE: przetarg na częstotliwości radiowe zostanie powtórzony

PAP

Forsal.pl


Źródło: Dziennik Gazeta Prawna
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy