Proteza nogi sterowana myślami to ogromny przełom - wideo

26-09-2013, 12:46

Widzieliśmy już protezy rąk sterowane myślami, ale bioniczna noga to większe wyzwanie. Naukowcom z Chicago udało się ją stworzyć.

Od kiedy tylko naukowcy dokonywali kolejnych przełomów w dziedzinie interfejsu myślowego, mówiono o możliwości zastosowania go w sztucznych kończynach. Teraz ta idea jest realizowana, choć - mówiąc ściślej - nie chodzi o interfejs myślowy, ale interfejs mięśniowo-myślowy, odbierający sygnały z mięśni, do których mogły zostać na nowo podłączone różne nerwy.

Proteza ręki wykorzystująca tę ideę została zaprezentowana w maju przez DARPA. Działającą nogę udało się natomiast stworzyć naukowcom z Rehabilitation Institute of Chicago.

Najlepsze stosowane obecnie protezy nóg mogą mieć czujniki wykrywające ciężar przeniesiony na nogę i dzięki temu umożliwiają płynne chodzenie. Problem pojawia się na schodach lub wówczas, gdy siedząc trzeba zmienić ułożenie nogi.

Proteza sterowana myślami działa w sposób bardziej naturalny. Sygnały nerwowe pacjenta są odbierane z mięśni, które zostały na nowo podłączone do nerwów. Przykładowo nerw odpowiedzialny za ruszanie stopą został podłączony do ścięgna udowego, z którego sygnał odbierany jest przez elektrodę. Dodatkowo w protezie znajdują się czujniki mechaniczne oraz komputer, który interpretując wszystkie otrzymane dane, ustala, co pacjent chce zrobić.

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economy

Należy dodać, że noga jest większym wyzwaniem dla inżynierów ze względu na swoją funkcję. Nie wykonuje ruchów złożonych, jak ręka, ale opiera się na niej ciężar całego ciała. Jeśli coś zadziała źle, pacjent może upaść. Silniki w protezie muszą być mocne i stosunkowo niewielkie.

Osiągnięcie naukowców z Chicago jest niezwykłe, ale to tylko jeden kierunek badań. Trwają już prace nad kończynami, które dadzą wrażenie dotyku. Osobny temat to badania interfejsu myślowego niezwiązane z medycyną, takie jak łączenie ludzkich mózgów czy nawet tworzenie nowych zmysłów u zwierząt.


  
znajdź w serwisie

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy