Warsztaty z Kotlin dla programistów Java i Android

Opracowanie: Patronat (Dziennik Internautów - di.com.pl), 04-12-2017, 14:57
15 grudnia w Warszawie odbędą się warsztaty z języka Kotlin, skierowane do programistów Java i Android.

Kotlin jest językiem coraz mocniej zyskującym na popularności, głównie za sprawą wygodnych konstrukcji składniowych i wysunięcia na pierwszy plan paradygmatu programowania funkcyjnego. Cechy te znacznie ułatwiają pisanie dobrego kodu zawierającego mniej błędów.

Znajdując szerokie zastosowanie na różnych platformach, Kotlin staje się językiem uniwersalnym. Jest oficjalnie wspierany przez Google do tworzenia aplikacji androidowych, z powodzeniem stosowany do tworzenia rozwiązań backendowych, webowych (kotlin-js) oraz natywnych, w tym iOS (kotlin-native).

Twórcą Kotlina jest firma JetBrains, co skutkuje doskonałym wsparciem dla języka w środowiskach programistycznych (IntelliJ oraz Android Studio).

W trakcie szkolenia uczestnik nauczy się używać konstrukcji składniowych Kotlina oraz pozna idiomy i wzorce ich wykorzystania. Dodatkowo, zapozna się z podstawami programowania funkcyjnego i sposobem użycia tego paradygmatu w kontekście tworzenia aplikacji androidowych. Zostaną również omówione zagadnienia związane z działaniem Kotlina razem z najpopularniejszymi narzędziami i bibliotekami oraz wpływu użycia języka na wydajność aplikacji.

Program warsztatów:

Składnia języka

Kontrola przepływu

Zwracanie wartości funkcji/lambdy i skoki

Konstrukcje języka do programowania obiektowego

Enkapsulacja (modyfikatory dostępu)

Lazy

Observable

Implementacja własnych delegatów

Biblioteka standardowa

Programowanie funkcyjne

Parametry domyślne

Nazwane argumenty

Deklaracja typów zwracanych

Notacja infiksowa

Funkcje wyższego rzędu

Wyrażenia lambda

Programowanie współbieżne z wykorzystaniem Coroutines

Generyczne klasy i funkcje

REPL (read-eval-print loop)

Współpraca Kotlina z Javą

Kotlin w środowisku Androida

Popularne narzędzia i biblioteki a Kotlin

Mockito

Szczegóły i zgłoszenia udziału na stronie

http://clever-point.pl/kotlin-dla-programistow-java-android-15-12-2017warszawa/


Informacja pochodzi z serwisu Dziennik Internautów - http://di.com.pl