Powstaje centrum konsultingowe dla startupów z Mazowsza

16-10-2018, 23:00

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego uruchamiają Campus Business Pack – centrum konsultingowe dla startupów z Mazowsza. Centrum tworzone będzie we współpracy z Partnerami Inkubatora UW – menedżerami i liderami wiodących polskich i międzynarodowych organizacji.

Campus Business Pack to innowacyjny w skali kraju akceleracyjny program Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii (UOTT) i Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego (FIRG). Dedykowany jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z Mazowsza, działającym na rynku nie dłużej niż 2 lata. Jego celem jest rozwój startupów o największym potencjale technologicznym, które planują komercjalizację swoich rozwiązań – produktów czy usług. Dzięki partnerstwie FIRG z UOTT młodzi przedsiębiorcy uczestniczący w programie otrzymują możliwość korzystania z doradztwa wdrożeniowego i wsparcia ze strony liderów biznesu, z sukcesem działających na polskim i międzynarodowych rynkach.

Beneficjenci

Program dedykowany jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z Mazowsza, którzy prowadzą działalność w jednym z obszarów ujętych w Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji: bezpieczna żywność, Inteligentne Systemy Zarządzania (infrastruktura, bezpieczeństwo i monitoring, efektywność surowcowa), nowoczesne usługi dla biznesu (wsparcie kapitałowe i infrastrukturalne, zasoby wiedzy, usprawnianie procesów), wysoka jakość życia (edukacja, zdrowie, bezpieczeństwo, praca, czas wolny). Udział w Programie jest bezpłatny. W ramach uzyskanego grantu, UOTT i FIRG mają łącznie 2 mln zł do rozdysponowania w ramach pomocy de minimis.

Nowy wymiar współpracy nauki z biznesem

Program Campus Business Pack to innowacyjny wymiar współpracy uczelni z firmami prywatnymi i startupami oraz partnerstw publiczno-prywatnych. Nadrzędnym celem UOTT jest wszechstronne wspieranie przedsięwzięć mających na celu wykorzystanie wyników naukowych, w tym w ramach współpracy z biznesem. Dla liderów branż zaangażowanie się w Program Campus Business Pack może przynieść długofalowe korzyści. UOTT już może pochwalić się projektami prowadzonymi z największymi innowacyjnymi firmami działającymi w Polsce. Program Campus Business Pack stwarza kolejną szansę na współpracę nauki z biznesem.

Źródła: Forum Innowacyjnego Rozwoju Gospodarczego (FIRG); Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii


Źródło: materiał nadesłany do redakcji

Warto przeczytać:

    
  znajdź w serwisie


  RSS - Wywiad
  Wywiad  
  RSS - Interwencje
  RSS - Porady
  Porady  
  RSS - Listy
  Listy