Polski Internet ma 19 lat!

12-08-2010, 13:57

17 sierpnia 1991 r. to data symbolicznych narodzin polskiego Internetu. Tego dnia nawiązana została łączność w protokole IP między Uniwersytetem Warszawskim a Uniwersytetem w Kopenhadze. Co ciekawe, Internet pojawił się w Polsce stosunkowo szybko – wkrótce po jego "cywilnej" premierze.

Pierwotnie Internet był zaprojektowany do zastosowań militarnych - jako sieć pozbawiona centrum zarządzania, odporna na uszkodzenia i niemożliwa do zniszczenia w całości. Powstawał we współpracy amerykańskiej wojskowej Agencji do Spraw Projektów Zaawansowanych (ARPA) z uczelniami takimi, jak Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles (UCLA), Uniwersytet Południowej Kalifornii (USC), Stanford i MIT.

Gdy kończyła się "zimna wojna", Internet rozpoczął karierę naukową. W roku 1986 r. przeszedł pod opiekę Narodowego Funduszu Nauki USA (National Science Foundation - NSF). Zakaz używania go do celów komercyjnych wydany przez NSF uniemożliwiał jego intensywny rozwój. Dopiero cofnięcie tego zakazu w 1991 r. udostępniło Internet szerszemu gronu użytkowników.

>>> Czytaj: NASK: Polska skraca dystans dzielący ją od Włoch

Rok 1990 i początek 1991 r. zajęły działania prowadzące do uruchomienia sieci Internet w Polsce. W tym czasie działała już w kraju sieć komputerowa Bitnet/EARN oparta o mechanizmy poczty komputerowej, służąca również do przeszukiwania baz danych i tworzenia list dyskusyjnych. Łączyła ona polskie ośrodki akademickie, dając im wyjście "na świat" w Kopenhadze.

Wiosną 1991 r. Polska uzyskała pierwszą klasę adresową IP (148.81.0.0). Ukonstytuował się NASK - Zespół Koordynacyjny Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej przy Uniwersytecie Warszawskim. Jego zadaniem było zorganizowanie łączności komputerowej dla polskiego środowiska naukowego i akademickiego oraz połączenia Polski ze światem.

Pierwsza międzynarodowa wymiana postów w protokole IP nastąpiła 17 sierpnia, a w październiku krajowe sieci komputerowe dysponowały już ustabilizowaną łącznością z europejską częścią Internetu (nie działał jeszcze routing do USA). Pełne dołączenie polskich sieci do światowego Internetu nastąpiło ok. 20 grudnia 1991 r., kiedy odblokowany został dostęp po stronie USA. Dało to Polsce łączność internetową z całym światem.

Zniesienie amerykańskiego zakazu eksportu nowoczesnych technologii komputerowych i telekomunikacyjnych do Polski przyszło w ślad za zmianami politycznymi w naszej części Europy. Polski Internet powstawał i rozwijał się dzięki wysiłkowi intelektualnemu i finansowemu środowiska naukowo-akademickiego. Pierwsze środki finansowe na budowę Krajowej Akademickiej Sieci Komputerowej zostały już w 1987 r. wyasygnowane przez działający wówczas Urząd Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń.

W 1991 r. powstał Komitet Badań Naukowych (poprzednik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), który w ciągu następnych kilkunastu lat finansował rozbudowę i utrzymanie infrastruktury informatycznej w Polsce, przeznaczając na ten cel znaczące środki z budżetu nauki.

Dla potrzeb nauki i badań stworzono dwie sieci rozległe - NASK oraz POL-34, a ponadto: pięć centrów komputerów dużej mocy obliczeniowej (KDM), 22 miejskie sieci komputerowe (MAN) i kilkaset lokalnych sieci komputerowych (LAN). Powstająca w ten sposób infrastruktura od początku służyła nie tylko środowisku naukowemu, ale i pozostałym użytkownikom Internetu w Polsce.

>>> Czytaj: USA wyłączy Internet w czasie zagrożenia?


Źródło: materiał nadesłany do redakcji
Tematy pokrewne:  

tag urodzinytag rocznicatag NASKtag jubileuszetag internet
  
znajdź w serwisie

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy