Pentacomp zbuduje system EMCS dla Ministerstwa Finansów

08-06-2010, 18:45

Blisko 3 mln zł będą kosztowały usługi oraz produkty informatyczne dla potrzeb budowy Krajowego Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL opartego o System Kontroli Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych BACHUS. W maju br. przetarg na realizację tego projektu w Ministerstwie Finansów wygrała firma Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.

System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL (Excise Movement and Control System) to komputerowy system, który będzie wykorzystywany do przemieszczania wyrobów akcyzowych (wyrobów energetycznych, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych) w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (bez zapłaconego podatku akcyzowego).

Od 1 stycznia 2011 r. będzie używany do przemieszczania wyrobów akcyzowych pomiędzy podmiotami znajdującymi się w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w obrocie krajowym.

System ten ma pozwolić Służbie Celnej na skuteczniejszy nadzór nad przemieszczaniem wyrobów akcyzowych, a także zdjąć z przedsiębiorców uciążliwy obowiązek tworzenia papierowej formy dokumentu towarzyszącego (ADT), dołączanego obecne do każdej przesyłki wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Uczestnikami EMCS będą podmioty dokonujące przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wewnątrz Unii Europejskiej, a zatem składy podatkowe, zarejestrowani wysyłający i zarejestrowani odbierający, podmioty zwolnione z obowiązku zapłaty akcyzy (m.in. instytucje Wspólnot Europejskich, organizacje międzynarodowe, przedstawicielstwa dyplomatyczne) oraz organy podatkowe.

Z uwagi na złożoność Systemu EMCS jego wszystkie funkcje nie mogą zostać uruchomione jednocześnie. Dlatego państwa członkowskie Unii Europejskiej uzgodniły, iż uruchomienie Systemu następować będzie w drodze uruchamiania kolejnych cykli. W Polsce rozwijany będzie najpierw cykl 1, umożliwiający elektroniczną obsługę przemieszczenia, a następnie cykl 2, który wprowadza inne użyteczne funkcje Systemu EMCS PL.

Jest to kolejny projekt realizowany przez Pentacomp dla Ministerstwa Finansów i dla Służby Celnej w ramach programu e-Cło. Wartość projektu wynosi 2 mln 899 tys. zł.


Źródło: Pentacomp
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy