Partner czy rywal firm ubezpieczeniowych?

13-06-2018, 12:28

Ponad 60% pracowników z branży ubezpieczeń w przypadku otrzymania oferty pracy ze spółki InsurTech na stanowisko podobne do obecnie zajmowanego, rozważyłoby jej przyjęcie. Jak do tej deklaracji ustosunkowują się prezesi oraz dyrektorzy firm ubezpieczeniowych?

Zdaniem 86% szefów spółek ubezpieczeniowych działających w Polsce, firmy z obszaru InsurTech stanowią inspirację dla firm o ugruntowanej pozycji na rynku i spowodują możliwość uzyskania synergii pomiędzy firmami innowacyjnymi, a tymi wciąż jeszcze działającymi w sposób tradycyjny. Z kolei 1/3 pracowników spółek ubezpieczeniowych jest zdania, że każda firma ubezpieczeniowa, aby odnieść sukces, musi stać się firmą InsurTech, jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę HRK S.A.

Ubezpieczyciele są świadomi możliwości, jakie niesie ze sobą korzystanie z innowacyjnych rozwiązań technologicznych. 71% badanych prezesów i dyrektorów deklaruje, że ich pracownicy mają obecnie możliwość rozwoju kompetencji cyfrowych, z kolei 80% planuje w najbliższym czasie rozpocząć nowe projekty, które pozwolą na rozwój kompetencji związanych z digitalizacją. Nieco innego zdania są pracownicy. W ich ocenie tylko niespełna 40% firm ubezpieczeniowych stwarza pracownikom możliwości rozwoju kompetencji cyfrowych, do których należy zaliczyć: zarządzanie i usprawnianie aplikacji, znajomość podstaw programowania, analizę i modelowanie metadanych, pracę na odległość czy w rozproszonych zespołach, komunikację w przestrzeni wirtualnej oraz krytyczne podejście do informacji (fake news).

Co ważne, pracownicy bardzo dobrze oceniają swoje umiejętności. Ponad 60% specjalistów, ekspertów i managerów z branży twierdzi, że posiada dobrze lub wysoko rozwinięte kompetencje pożądane wśród kandydatów na rynku InsurTech. Również ponad 60% pracowników zadeklarowało, że w przypadku otrzymania oferty pracy ze spółki InsurTech na stanowisko podobne do obecnie zajmowanego, rozważyłoby jej przyjęcie.

Pracodawcy pytani o to, w jakich branżach poszukują kandydatów do rozwoju nowych rozwiązań technologicznych wskazali na: banki (52%), firmy z obszaru nowych technologii (43%), konkurencyjne firmy ubezpieczeniowe (38%) oraz firmy e-commerce i telecomy (33%). Z kolei spośród obszarów, w których nastąpi największa rewolucja technologiczna, specjaliści wskazywali obsługę klienta (60%), sprzedaż (48%), ocenę ryzyka (46%), likwidację szkód (44%) oraz płatności składek (26%).

Źródło: HRK S.A.


Źródło: materiał nadesłany do redakcji
  
znajdź w serwisieRSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy