Parlament Europejski za częstotliwościami dla mobilnego internetu

12-05-2011, 14:06

Plan pozwalający na upowszechnienie mobilnego dostępu do internetu w Unii Europejskiej uzyskał wczoraj poparcie Parlamentu Europejskiego. Zdecydowaną większością głosów posłowie przyjęli na sesji plenarnej w Strasburgu pierwszy program polityki w zakresie widma radiowego (RSPP).

Wspominany już w DI program polityki w zakresie widma radiowego określa m.in. zasady przekazywania pasm radiowych zwolnionych przez nadawców telewizyjnych w wyniku cyfryzacji na potrzeby szerokopasmowego dostępu do internetu. Jego celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do sieci o szybkości co najmniej 30 Mbps do roku 2020 dla wszystkich Europejczyków. Ma to szczególne znaczenie dla mieszkańców terenów wiejskich i wysp, które obecnie pozbawione są takiego dostępu.

Komisja Europejska, która opracowała projekt dokumentu proponuje, aby pasmo 800 MHz zostało udostępnione dla internetu szerokopasmowego we wszystkich krajach członkowskich Unii do 1 stycznia 2013 roku. Posłowie przegłosowali poprawkę pozwalającą państwom członkowskim, mającym problemy z koordynacją częstotliwości z sąsiednimi krajami nienależącymi do UE, wnosić o przedłużenie tego terminu do końca 2015 roku lub dłużej.

>>> Czytaj: Polityka dot. widma radiowego w Parlamencie Europejskim?

Posłowie chcą także, aby po 2013 roku również pasma 1,5 GHz i 2,3 GHz zostały udostępnione dla internetu mobilnego, a widmo przeznaczone na mobilną wymianę danych osiągnęło przynajmniej 1200 MHz do 2015 roku. Dodatkowo Komisja Europejska ma stale monitorować rozwój technologii, aby ocenić, czy dodatkowe częstotliwości (jak np. pasmo 700 MHz) także powinny podlegać harmonizacji, by zapewnić przestrzeń dla rozwoju nowych usług i większej liczby użytkowników.

Ministrowie krajów członkowskich Unii Europejskiej zajmą się projektem przyjętym dziś przez Parlament Europejski na posiedzeniu Rady 27 maja. Jak dotąd, Parlament nie zawarł porozumienia z Radą w sprawie ostatecznego kształtu programu.

Według różnych opracowań liczba danych przesyłanych za pośrednictwem mobilnego dostępu do internetu rośnie gwałtownie i zapotrzebowanie na dostęp podwaja się każdego roku. Jeśli to tempo zostanie utrzymane, to od 2009 do 2014 roku wzrośnie ono 40-krotnie.

>>> Czytaj: Alcatel-Lucent uprości sieci komórkowe dzięki lightRadio


  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy