OMG i LOL wchodzą do słownika

27-03-2011, 14:45

Używane dość powszechnie w internecie czy SMS-ach angielskie skróty zostały oficjalnie wprowadzone do słownika języka angielskiego.

Język nie jest tworem statycznym. Podlega nieustannym zmianom, by móc w pełni i dokładnie opisywać rzeczywistość. Wpływ na to zjawisko ma nie tylko postęp techniczny, wymagający nazwania nowych urządzeń czy zjawisk, ale także my sami w toku rozwoju społecznego. Rozwój internetu oraz telefonii komórkowej sprawiły, że wytworzył się zupełnie nowy sposób komunikacji - zwięzły, bazujący na skrótach i symbolach.

Wejście danych określeń do języka potocznego to jedno, uznanie ich przez organy zajmujące się językami od strony formalnej to już zupełnie inna sprawa. Krzewienie wiedzy o języku, dbanie o jego czystość to niewątpliwie bardzo ważne zadania. Z drugiej jednak strony nie można zapominać, że język jest żywy i ma przede wszystkim służyć ludziom do komunikacji. Dlatego też nie jest możliwe zamykanie się na "lingwistyczne innowacje".

Sonda
Korzystasz z angielskich skrótów w internecie i/lub SMS-ach?
  • tak
  • nie
wyniki  komentarze

Oxford English Dictionary, uznawany za najbardziej wyczerpujący i metodyczny słownik języka angielskiego, do swojego marcowego wydania online dodał kilka skrótów powszechnie wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej. Są wśród nich OMG (oh my God, oh my gosh, oh my goodness - o mój Boże) oraz LOL (laughing out loud - śmiać się bardzo głośno). Już wcześniej do słownika trafiły IMHO (in my humble opinion - moim skromnym zdaniem), TMI (too much information - zbyt dużo informacji) oraz BFF (best friends forever - najlepsi przyjaciele na zawsze).

OED dodaje, że skróty te wykorzystywane są przede wszystkim w tych mediach, gdzie ograniczone jest miejsce do przekazania komunikatu, a więc przede wszystkim w wiadomościach SMS oraz na Twitterze.

Podkreśla jednak, że choć utożsamiane są one z językiem używanym głównie przez młode pokolenie, nie są one wytworami ostatnich lat. Skrót OMG został po raz pierwszy użyty w roku 1917, FYI (for your information - dla twojej informacji) w roku 1941, natomiast LOL w 1960.


Źródło: Oxford English Dictionary
  
znajdź w serwisie

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy