Odzyskiwanie długu po polsku

13-07-2018, 14:06

Polscy wierzyciele nie chcą długo czekać na odzyskanie pieniędzy i zazwyczaj występują o zwrot płatności przeterminowanej o rok. Firmy najczęściej dochodzą należności nieprzekraczających 10 tysięcy złotych. Jakie są najpopularniejsze metody na odzyskanie zaległych pieniędzy?

Uczestnicy badania serwisu Oferteo najczęściej wskazywali, że chcą odzyskać kwotę nieprzekraczającą 10 tysięcy złotych (38% zapytań złożonych w serwisie przez użytkowników). Z kolei w co czwartym przypadku poszukiwano pomocy w dochodzeniu zwrotu sumy od 10 do 30 tysięcy złotych. Tylko 1% badanych chciał windykować należność przekraczającą milion złotych.

Sprzedaż długu popularniejsza niż windykacja

Wierzyciele częściej decydują się na sprzedaż długu wyspecjalizowanej firmie. Wskazało tak 50% użytkowników Oferteo. Wybór takiego rozwiązania jest popularny, ponieważ pozwala w stosunkowo szybkim czasie pozyskać środki od firmy skupującej należności i „pozbyć” się problemu. W tej sytuacji jednak na nabywcę przechodzą również wszystkie uprawnienia z nim związane, także roszczenia o zaległe odsetki. Sprzedaż długu jest uregulowana w art. od 509 do 518 Kodeksu Cywilnego.

Co trzeci uczestnik badania był otwarty zarówno na sprzedaż długu, jak i na postępowanie windykacyjne przeprowadzone z pomocą specjalistów. Z kolei 18% badanych było zainteresowanych usługami windykacyjnymi.

Kiedy przeterminowała się płatność?

Według badania najczęściej odzyskiwaniu miała podlegać płatność, która przeterminowała się rok wcześniej. Tego rodzaju sprawę zgłosiło 34% uczestników badania. 28% zleceń dotyczyło płatności przeterminowanej w tym samym roku.

Prawie co czwarte zapytanie złożone w serwisie (24%) dotyczyło należności przeterminowanej od 2 do 4 lat. Dla 14% badanych wsparcie było potrzebne podczas odzyskiwania należności przeterminowanej o pięć lat i więcej.

Każdy dług może powodować problemy z płynnością finansową wierzyciela. Nic więc dziwnego, że w aż 79% przypadków użytkownicy Oferteo.pl oczekiwali jak najszybszego odzyskania należności. Co dziesiąty deklarował potrzebę odzyskania długu w ciągu miesiąca. Natomiast tylko 4% badanych wskazało, że może zaczekać na odzyskanie swoich pieniędzy trzy miesiące lub dłużej.

Źródło: Oferteo


Źródło: materiał nadesłany do redakcji
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy