Odpis aktu weźmiemy z dowolnego USC. Sejm nad tym pracuje

08-10-2014, 14:08

Od 2015 roku rejestracja stanu cywilnego ma być prowadzona elektronicznie. Dzięki temu ważne odpisy uzyskamy w każdym urzędzie, ale to nie jedyne ułatwienie.

Dziennik Internautów już w lipcu tego roku wspominał o planowanej informatyzacji urzędów stanu cywilnego. Od strony prawnej te zmiany ma wprowadzać ustawa Prawa o aktach stanu cywilnego, nad którą obecnie pracuje Sejm. Kopię druku sejmowego znajdziecie pod tym tekstem. 

E-rejestracja stanu cywilnego

Zasadniczym celem ustawy jest wprowadzenie w całej Polsce, od stycznia 2015 roku, rejestracji stanu cywilnego w postaci elektronicznej. Zdarzenia z zakresu stanu cywilnego (np. zgony, urodzenia, małżeństwa) będą ewidencjonowane wyłącznie w systemie teleinformatycznym, a akty stanu cywilnego sporządzone dotychczas w postaci papierowej będą przenoszone do systemu stopniowo, np. w wyniku dokonania zmian w akcie stanu cywilnego.

Z punktu widzenia obywatela istotne jest to, że będzie można złożyć wniosek i otrzymać odpis dokumentu w dowolnym urzędzie stanu cywilnego. Jeśli ktoś zechce uzyskać odpis aktu w postaci elektronicznej, kierownik USC prześle mu drogą elektroniczną potrzebny dokument, nawet bez konieczności odwiedzania urzędu. 

Obywatele będą też mogli w dowolnym USC złożyć:

  • zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  • oświadczenia małżonków, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko,
  • oświadczenie rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Elektroniczna baza zwolni też obywateli z obowiązku przedkładania w urzędach odpisów dokumentów (bo urzędnicy będą mieli dostęp do bazy). Obywatele nie będą musieli ponosić opłat za wydawanie dokumentów, a czas postępowań w sprawach sprostowania aktu stanu cywilnego powinien być skrócony.

Ślub weźmiesz (prawie) wszędzie

Planowana jest również liberalizacja zasad zawierania małżeństw poza urzędem stanu cywilnego. Będzie można się pobrać poza urzędem, w miejscu gwarantującym zachowanie powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Trzeba będzie za to dodatkowo zapłacić. 

Poniżej, dla zainteresowanych, kopia druku sejmowego. 

2620.pdf by di24pl


  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy