MSP: zainfekowane mimo zabezpieczeń

16-07-2009, 12:24

Komputery 58% małych i średnich firm na świecie są zainfekowane złośliwym oprogramowaniem - wynika z badania Panda Security przeprowadzonego w ponad 5,5 tys. MSP pomiędzy grudniem 2008 r. a majem br. 30% ankietowanych przedsiębiorstw musiało wstrzymać działalność z powodu skutków ubocznych infekcji, w 36% spadła wydajność, a 15% utraciło cenne dane.

Skutki infekcji w MSP
fot. Panda Security - Skutki infekcji w MSP
Analizy wykazały, że 73% hiszpańsko-amerykańskich firm jest zainfekowanych szkodliwym oprogramowaniem. Najwięcej przedsiębiorstw dotkniętych działaniem złośliwych aplikacji znajduje się w Brazylii - aż 86%. Kolejne miejsce na liście, po południowo-amerykańskim państwie, zajęła Grecja z wynikiem 73%.

Infekcje wywarły negatywny wpływ na działalność badanych firm. Około 60% greckich przedsiębiorstw musiało zawiesić działalność w związku z destrukcyjnym działaniem szkodliwego oprogramowania. Do podobnych zachowań zmuszonych było 15% hiszpańsko-amerykańskich oraz 46% kanadyjskich przedsiębiorstw. Przeciętnie działalność musiało zawiesić 30% badanych firm. Wydajność 36% MSP zmniejszyła się, a 15% z nich utraciło cenne dane.

Zabezpieczenia stosowane w MSP

Jak dowodzą badania Panda Security, infekcje zdarzyły się, mimo że 93% MSP, które wzięły udział w ankiecie, miało zainstalowany system ochrony przed złośliwym oprogramowaniem. Jak się okazało, procent firm, które zabezpieczają się przed cyberzagrożeniami, był najwyższy w Niemczech (92% przedsiębiorstw), krajach Beneluksu (84%) oraz we Włoszech (79%). Firmy z Francji i Chin przeznaczały najmniej funduszy na ochronę przed szkodliwymi aplikacjami - odpowiednio 64% oraz 67%.

Co do rodzaju zabezpieczeń, 93% małych i średnich firm na świecie posiadało zainstalowany program antywirusowy, 79% firewall, 63% program antyszpiegujący, a 52% ochronę antyspamową. Co ciekawe, 26% rozwiązań okazało się oprogramowaniem bezpłatnym. Najwyższy odsetek firm, które korzystały z aplikacji typu freeware znajdował się w Wielkiej Brytanii (57%). Za takim oprogramowaniem opowiedziało się też 49% amerykańskich oraz 44% chińskich firm.

Wysokość budżetu na systemy bezpieczeństwa
fot. Panda Security - Wysokość budżetu na systemy bezpieczeństwa
Wydatki na ochronę IT

37% MSP wydaje na systemy bezpieczeństwa mniej niż 300 euro rocznie. Tylko 17% na powyższy cel przeznacza więcej niż 1000 euro. Taką sumę w swoim budżecie wygospodarowuje 22% firm amerykańskich oraz 37% niemieckich. Najniższe pozycje zajmują Włochy z wynikiem 12% oraz Wielka Brytania, w której tylko 2% firm inwestuje więcej niż 1000 euro w systemy ochrony.

Dlaczego firmy nie mają systemów bezpieczeństwa
fot. Panda Security - Dlaczego firmy nie mają systemów bezpieczeństwa
Badania wykazały, iż głównym powodem braku nakładów na inwestycje w bezpieczeństwo IT są zbyt wysokie koszty z tym związane – 33% MSP przedstawiło to jako główny argument. W tej kwestii wyróżniły się niemieckie przedsiębiorstwa – 50% z nich wskazało cenę jako główny powód nie instalowania zabezpieczeń. Tylko 9% MSP argumentowało to brakiem potrzeby posiadania takich rozwiązań.

55% firm uważa, że kwestia bezpieczeństwa jest istotna w prowadzonym przez nich biznesie. Jednak tylko 64% z badanych firm zatrudnia pracownika do opieki nad bezpieczeństwem komputerów firmowych. Jeśli chodzi o szkolenia z bezpieczeństwa IT, pracownicy 45% firm nie przeszli żadnych. Najwięcej przeprowadza się ich w krajach Beneluksu, we Włoszech i Wielkiej Brytanii.


Źródło: Panda Software
Tematy pokrewne:  

tag Panda Securitytag MSPtag bezpieczeństwotag badania
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy