Leasing maszyn budowlanych – kiedy warto?

23-09-2019, 13:58

Kiedy rozwój firmy zależy od zastosowania nowoczesnych maszyn i urządzeń mamy do wyboru – zakup, wynajem, lub leasing. Kiedy warto zdecydować się na leasing maszyn budowlanych? Dlaczego rozwiązanie to może być korzystniejsze od zakupu na raty?

leasing maszyn budowlanych

Czym jest leasing?

Zgodnie z ogólną definicją, leasing jest stosunkiem cywilnoprawnym, w ramach którego leasingodawca, czyli strona finansująca, przekazuje leasingobiorcy – korzystającemu – prawo do używania przedmiotu leasingu na okres określony w umowie. W ten sposób firma przy zaangażowaniu niewielkiego kapitału własnego, może dysponować maszynami i urządzeniami niezbędnymi do prowadzenia działalności. Zanim powiemy sobie co dzieje się po upływie czasu, na jaki została zawarta umowa leasingu, warto wspomnieć czym jest leasing operacyjny, a czym finansowy.

Leasing operacyjny a leasing finansowy – różnice

Podstawową różnicą między obiema formami leasingu, jest sposób zawierania umowy. Kolejne różnice to inne konsekwencje podatkowe i sposób przechodzenia przedmiotu na własność leasingobiorcy.

W przypadku leasingu finansowego, przedmiot objęty umową jest od momentu zawarcia umowy środkiem trwałym leasingobiorcy i po zakończeniu umowy przechodzi zwykle automatycznie na jego własność. Umowa zwykle też zawiera klauzulę umożliwiającą korzystającemu sprzedaż przedmiotu leasingu i spłatę pozostałych rat leasingowych z uzyskanych w ten sposób środków. Leasing finansowy przypomina więc umowę pożyczki w ramach której zamiast gotówki udostępnia się środek trwały.

  • Leasing operacyjny – najpopularniejsza wśród firm forma pozyskiwania pojazdów i maszyn – polega na oddaniu leasingobiorcy w użytkowanie dobra na okres krótszy, niż przewidywany czas użytkowania tego dobra. Maszyna nie jest środkiem trwałym u leasingobiorcy, ale raty leasingu stanowią dla niego koszt uzyskania przychodu. Umowa przewiduje zwykle możliwość wykupu przedmiotu leasingu po jej zakończeniu za z góry określoną kwotę wykupu. W trakcie umowy leasingobiorca nie może zbyć przedmiotu. W przypadku jej zerwania z przyczyn niezależnych od leasingodawcy, leasingobiorca zwykle musi spłacić raty pozostałe do końca umowy. Najczęściej w takim przypadku przedmiot leasingu jest sprzedawany przez firmę leasingową, a raty pokrywane z uzyskanych w ten sposób środków.

Kiedy i komu opłaca się leasing maszyn budowlanych

Rozwijająca się firma budowlana nie zawsze ma środki wystarczające na zakup odpowiednich maszyn niezbędnych do sprawnego prowadzenia działalności. Leasing operacyjny jest wtedy opcją najmniej obciążającą bieżące finanse firmy. Jednocześnie daje możliwość wykazania rat leasingowych za użytkowanie maszyny budowlanej w kosztach uzyskania przychodów. Nie jest to możliwe w przypadku rat kredytu uzyskanego na zakup. Niewątpliwym plusem leasingu operacyjnego jest również fakt, że procedury jego uzyskania są łatwiejsze, niż w przypadku kredytu na zakup.

Czy można uzyskać leasing na używaną maszynę budowlaną?

Rzecz jasna im wyższa wartość leasingowanej maszyny, tym wyższe miesięczne raty za leasing. Dlatego też wielu przedsiębiorców rozważa opcję wzięcia w leasing maszyny używanej. Możliwość taka na szczęście istnieje, choć skorzystanie z niej w dużym stopniu jest uzależnione od wieku używanej maszyny.

Większość firm oddaje w leasing maszyny budowlane, których wiek po zakończeniu okresu na który zawarta zostaje umowa leasingowa nie przekracza 10 lat. Oznacza to, że można wziąć w leasing maszynę, która ma nawet 6 lat, jednak w tym przypadku umowa nie może trwać dłużej, niż 4 lata.

Nie znaczy to jednak, że nie ma szans na wzięcie w leasing starszej maszyny. Niektóre firmy leasingują maszyny starsze niż 10 lat. Podstawą jest w ich przypadku wartość i stan techniczny, nie rocznik.

Czy w przypadku leasingu konieczny jest wkład własny?

Konieczność wniesienia wkładu własnego lub jej brak, zależy od czynników takich jak:

  • wiek maszyny (bierzemy pod uwagę również leasing maszyn używanych)
  • rodzaj maszyny lub urządzenia
  • staż firmy na rynku

W przypadku starszych używanych maszyn, firmy zwykle życzą sobie wyższego wkładu własnego. Zwykle jest to wpłata w wysokości około 10 procent wartości umowy. Nowe i typowe maszyny, czasem można dostać w leasing nawet bez wpłaty własnej – zwłaszcza, jeśli firma jest w dobrej kondycji i funkcjonuje na rynku dłuższy czas.

Czy nowa firma ma szansę na leasing maszyny budowlanej?

Niektóre firmy leasingowe umożliwiają leasing nowo założonym firmom budowlanym, jednak zwykle wiąże się to z wysoką wpłatą własną. Zwykle jednak firma-leasingobiorca musi wylegitymować się pewnym stażem. Często wymaga się minimum 6 do 24 miesięcy.

Wiele zależy też oczywiście od kondycji finansowe młodej firmy. Na plus działają czynniki takie jak:

  • posiadane kontrakty i zlecenia
  • pierwsze obroty w zadowalającej wysokości
  • majątek prywatny przedsiębiorcy
  • posiadanie poręczenia osoby ze zdolnością kredytową

Jakie dokumenty są wymagane przy leasingu maszyn budowlanych?

Standardem jest przedstawienie firmie udzielającej leasingu dokumentów finansowych za ostatni rok obrotowy. Dołączamy je do wypełnianego wniosku i faktury pro forma na maszynę. Jeśli jednak o leasing ubiega się nowa firma, konieczne jest przedstawienie dodatkowych dokumentów wymaganych przez daną firmę leasingującą. Na przykład poręczenia, bądź innego rodzaju gwarancji wypłacalności.

Leasing maszyn budowlanych – to się naprawdę opłaca

Na leasing maszyn budowlanych decydują się często nawet firmy, które posiadają środki umożliwiające zakup środka trwałego. Powodem są najczęściej konsekwencje podatkowe leasingu, czyli możliwość zaliczenia raty leasingu operacyjnego w koszty uzyskania przychodów. Leasing nie stwarza też sytuacji zamrożenia dużej ilości kapitału, który może być tymczasem wykorzystywany w inny sposób, zapewniając firmie bardziej dynamiczny rozwój. Zdecydowanie bezpieczniejsze dla firmy budowlanej jest posiadanie nadwyżki stanowiącej bufor bezpieczeństwa dla przyszłych działań, niż zamrażanie całego kapitału w środkach trwałych, takich jak drogie maszyny, samochody i inny sprzęt mogący być przedmiotem leasingu.


Źródło: Publikacja biznesowa. Wydawca nie odpowiada za treści nieredakcyjne. Kontakt dla firm zainteresowanych publikacjami w DI: kf@di24.pl

***


Komunikaty Firm to gwarantowane publikacje informacji prasowych i artykułów Twojej firmy lub Klientów Twojej agencji w Dzienniku Internautów, zawierające aktywny link, grafikę oraz możliwość wstawienia treści multimedialnych (YouTube, Vimeo).

Artykuły pozostają w serwisie co najmniej przez 12 miesięcy. Redakcja nie ingeruje w treść komunikatów firm.

Artykuły oferowane są pojedyńczo, w pakietach lub abonamencie (najtańsza opcja). Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: reklamawdi@webtango.pl.


To warto przeczytaćRSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  

idealdesign.pl - meble designerskie
Serwisy specjalne: