Laptop z unijnym certyfikatem

28-01-2008, 20:38

Firma Panasonic wprowadziła do sprzedaży komputer przenośny z unijnym certyfikatem ATEX, standardem obowiązującym dla urządzeń używanych w strefach zagrożonych eksplozją jak np. stacje benzynowe, rafinerie ropy naftowej lub zakłady przetwórstwa chemicznego.

ATEX (fr. "ATmospheres EXplosible") to nazwa określająca jednolite wymogi Unii Europejskiej dotyczące ochrony antywybuchowej, stosowane przy zakupach, montażu i serwisowaniu urządzeń, instalacji oraz komponentów elektrycznych i nieelektrycznych.

Według dyrektywy ATEX obszary zagrożone eksplozją podzielono na strefy w oparciu o to, jak długo i jak często występują w nich niebezpieczne gazy, para i opary. Strefa zagrożenia 2, dla której laptop Toughbook CF-19 otrzymał certyfikat, to strefa, w której normalnie mieszanina gazów wybuchowych grożących eksplozją nie występuje lub pojawia się na krótko.

W takich miejscach ryzyko dla bezpieczeństwa stanowią urządzenia elektryczne, takie jak np. notebooki (możliwość wytworzenia się iskier). W modelach CF-19 dokonano takich zmian w bateriach i na płycie głównej, by zapobiec tego typu wypadkom z zapłonem elektrycznym.

Poprzedni model Toughbooka, opatrzony numerem CF-18 był jednym z pierwszych przenośnych komputerów spełniających wymogi tego certyfikatu.

Więcej informacji na temat marki laptopów z serii Toughbook można uzyskać na stronie: www.toughbook.eu.

  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy