Kobiety czy mężczyźni komunikują się online efektywniej?

24-04-2009, 01:17

Kobiety czy mężczyźni - kto komunikuje się lepiej, skuteczniej, bardziej bezpośrednio w sieci? Wzrastająca popularność poczty elektronicznej i czatów sprawiła, iż językoznawcy spróbowali poddać analizie sposoby komunikacji online i zastanowić się, czym TU kobiety różnią się od mężczyzn.

Niedawno pisaliśmy w DI o tym, w jaki sposób kobiety i mężczyźni wykorzystują internet. Ogólnie wśród użytkowników jest 45% kobiet i 55% mężczyzn, choć odnotowano, że wśród internautów między 11 a 20 rokiem życia więcej jest dziewcząt. Najszybciej wzrastająca grupa użytkowników sieci to pracujące zawodowo i posiadające pracującego zawodowo męża kobiety. 

Naukowcy twierdzą, że komunikowanie się kobiet i mężczyzn w sieci internetowej jest bardzo podobne do bezpośredniej, żywej formy komunikacji. Badania, na które powołują się autorzy książki "Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo", wskazują, że e-maile wysyłane przez kobiety, bez względu na adresata, są dłuższe i bardziej szczegółowe od e-maili mężczyzn.

Kobiety częściej stosują emotikony i „podkreślające” przysłówki, takie jak „bardzo”, „rzeczywiście”. Cytujemy za autorami książki: "Ponadto ich listy elektroniczne są bardziej konstruktywne i w większym stopniu zorientowane na porozumienie niż listy mężczyzn".

W męskiej komunikacji częściej używany jest sarkazm, ton stanowczy, przekleństwa, obelgi. Autorzy podkreślają, że takie różnice odkryto również w trakcie badań nad wykorzystywaniem internetu w celach seksualnych. Według badań mężczyźni chętniej odwiedzali strony pornograficzne prezentujące zdjęcia i filmy, podczas gdy kobiety raczej wybierały cyber-sex z internetowym partnerem.

Jak podkreślają autorzy publikacji, niektórzy badacze twierdzą, że otrzymane wyniki są dowodem na to, że wśród kobiet występuje tendencja do wykorzystywania komunikacji w celu budowania więzi społecznych i nawiązywania kontaktów z innymi. Mężczyźni odwrotnie - postrzegają komunikację bardziej funkcjonalnie i instrumentalnie.

Zdaniem innych naukowców można też wysnuć wniosek, że dystans między ludźmi, który wytwarza komunikacja online, pozwala niektórym mężczyznom na większą emocjonalność niż "na żywo".

Styl komunikacji może też zależeć bardziej od płci adresata, a nie nadawcy. W jednym z eksperymentów zaobserwowano, że niezależnie od własnej płci nadawcy wiadomości używali męskiego stylu komunikowania się online w sytuacji, gdy przypuszczali, że ich rozmówcą jest mężczyzna, a kobiecego - gdy sądzili, iż adresatem wiadomości jest kobieta.

Więcej w książce "Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo", Claire M. Renzetti, Daniel J. Curran


Źródło: PWN
Tematy pokrewne:  

tag PWNtag mężczyźnitag komunikacjatag kobiety
  
znajdź w serwisieRSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy