Kiedy należy zarejestrować stronę WWW jako dziennik lub czasopismo?

12-09-2007, 08:59

Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie do swojego postanowienia w głośnej sprawie rejestracji dzienników i czasopism publikowanych w internecie. Nie rozwiał jednak wszelkich wątpliwości.

ciąg dalszy...


Nie może więc podlegać wątpliwości, że każda osoba bądź firma chcące wydawać czasopismo czy dziennik w rozumieniu ustawy Prawo prasowe, są zobowiązane do jej rejestracji. Niespełnienie tego obowiązku jest złamaniem art. 45 ww. ustawy i podlegać może sankcjom ze strony państwa.

Sąd Najwyższy nie wyjaśnił jednak w swym orzeczeniu, które dokładnie strony internetowe należy traktować jako prasę. Przytaczanej przez SN definicji z artykułu 7 ustawy Prawo prasowe (pdf), można przecież podporządkować bardzo wiele serwisów, a nawet blogów internetowych, które nie tylko upowszechniają publikacje periodyczne, ale poprzez fakt ich istnienia w internecie stanowią (chcąc niechcąc) środki masowego przekazywania:

Art. 7.
2. W rozumieniu ustawy:
1) prasa oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą, a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe; prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, w tym także rozgłośnie oraz tele- i radiowęzły zakładowe, upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania; prasa obejmuje również zespoły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się działalnością dziennikarską,

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Tekst ujednolicony (format .pdf)

Pełen tekst postanowienia Sądu Najwyższego wraz z uzasadnieniem. (format .pdf)


-->
Następny artykuł » zamknij

Oferta Vodafone kontra iPhone

  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy