KE zgadza się na pomoc Poczcie Polskiej

15-12-2009, 21:32

Narodowy operator pocztowy może liczyć na zastrzyk gotówki - Komisja Europejska zgodziła się na przyznanie Poczcie Polskiej rekompensat z tytułu świadczenia usług powszechnych.

Poczta Polska, na mocy przepisów prawa, wyznaczona została na operatora pocztowego, świadczącego usługi powszechne na terytorium całego państwa. Ponieważ jednak część z nich nie jest rentowna (jak np. utrzymywanie urzędów pocztowych na terenach wiejskich), firmie przysługuje odpowiednia rekompensata finansowa. Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku Telekomunikacji Polskiej.

Ponieważ jednak tego typu rekompensata ma charakter pomocy publicznej, zgodę na jej wypłacanie musiała wyrazić Komisja Europejska. Polska odpowiednie dokumenty przedstawiła w Brukseli już w kwietniu 2004 roku, a więc jeszcze przed przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Postępowanie zostało zamknięte 9 stycznia 2007 roku w odniesieniu do lat 2004-2005, gdyż PP nie otrzymała w tamtym okresie żadnych rekompensat.

Teraz Komisja zatwierdziła plan wypłaty rekompensat na lata 2006-2011, uznając, że zaproponowany przez polski rząd mechanizm jest zgodny z art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Polska jednak musi spełnić pewne warunki.

Konieczne jest wprowadzenie odpowiednich poprawek do ustawy regulującej obowiązek świadczenia usług publicznych przez Pocztę Polską tak, by uniemożliwić wypłatę zbyt wysokiej rekompensaty, która mogłaby finansować inne usługi świadczone przez narodowego operatora. Zmiany wymagają także ustaleń dotyczących zwrotów nadwyżek rekompensat.

Na mocy tej decyzji Komisji Europejskiej Polska może wypłacać rekompensaty do 31 grudnia 2011 roku.

Pocztę Polską ta informacja na pewno bardzo ucieszy. Firma boryka się bowiem z bardzo poważnymi problemami finansowymi - bieżący rok może zakończyć ze stratą nawet 215 milionów złotych, co jednak tylko w części wynika z obowiązków ustawowych nałożonych na nią. Znacznie poważniejszymi problemami są przerost zatrudnienia, nieefektywne zarządzanie, a także nieterminowość dostarczania przesyłek, co wytknięte zostało w raporcie Najwyższej Izby Kontroli.

>> Czytaj także: NIK: Coraz gorsze usługi i stan Poczty Polskiej


Źródło: Komisja Europejska, Dziennik Internautów
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy