KE: Nowe środki dla rozwoju szybkiego internetu w UE

20-09-2010, 14:09

Pakiet środków, które mają na celu ułatwienie wprowadzania i wykorzystywania internetu szerokopasmowego w UE został dziś przyjęty przez Komisję Europejską. Ma pomóc w realizacji zobowiązań określonych w europejskiej agendzie cyfrowej, zgodnie z którymi wszyscy Europejczycy do 2013 r. powinni mieć dostęp do podstawowego internetu szerokopasmowego, a do 2020 r. – do bardzo szybkiego internetu.

W skład przyjętego w dniu dzisiejszym pakietu wchodzą 3 elementy. Pierwszym jest zalecenie Komisji w sprawie regulowanego dostępu do sieci nowej generacji (NGA), w którym przedstawiono wspólne podejście w zakresie regulacji dostępu do nowych, bardzo szybkich sieci światłowodowych.

W zaleceniu uwzględniono wymóg, zgodnie z którym krajowe organy regulacyjne ds. telekomunikacji powinny zapewnić równowagę między potrzebą przyciągnięcia inwestycji a koniecznością ochrony konkurencji. Ma to zapewnić wszystkim uczestnikom rynku większą pewność prawną, zachęcającą do zwiększenia poziomu inwestycji w bardzo szybkie sieci dostępu szerokopasmowego. Zgodnie z dyrektywą ramową w sprawie łączności elektronicznej (2002/21/EC) państwa członkowskie są zobowiązane do szczególnego uwzględnienia zalecenia Komisji oraz do uzasadnienia wszelkich działań, które są z nim niezgodne.

>>> Czytaj: Każdy Fin ma prawo do szybkiego internetu

Drugi element pakietu to wniosek Komisji w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej utworzenia pięcioletniego programu, której celem jest wsparcie efektywnego zarządzania widmem radiowym, zwłaszcza w kontekście zapewnienia do 2013 r. wystarczających zasobów widma na potrzeby bezprzewodowego dostępu szerokopasmowego. Ten środek ma przyczynić się do upowszechnienia szybkiego dostępu szerokopasmowego w obszarach odległych oraz do udostępnienia innowacyjnych usług w całej Europie.

Trzeci element to komunikat w sprawie internetu szerokopasmowego, w którym przedstawiono ramy realizacji celów dotyczących internetu szerokopasmowego przewidzianych w agendzie cyfrowej. W dokumencie przeanalizowano też sposoby skutecznego zachęcania inwestorów publicznych i prywatnych do inwestowania w szybkie i bardzo szybkie sieci dostępu szerokopasmowego.

W komunikacie zaapelowano do państw członkowskich o opracowanie planów operacyjnych i konkretnych środków wykonawczych dotyczących wprowadzenia szybkich i bardzo szybkich sieci. Przedstawiono też wskazówki dotyczące obniżenia kosztów inwestycji oraz wskazano, w jaki sposób organy publiczne mogą wspierać inwestycje w sieci szerokopasmowe, np. poprzez efektywniejsze wykorzystanie środków unijnych.

Poza tym w komunikacie ogłoszono, że Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny przedstawią wkrótce instrumenty finansowania sieci szerokopasmowych.

W chwili obecnej Europa jest regionem, który posiada najwyższy na świecie odsetek użytkowników internetu szerokopasmowego (24,8%), ale jej sieci wymagają dalszego rozwoju i modernizacji. Przykładowo, na dzień dzisiejszy tylko 1%  Europejczyków ma dostęp do szybkich światłowodowych łączy internetowych w swoich domach, podczas gdy w Japonii odsetek ten wynosi 12 proc., a w Korei Płd. 15%.

W agendzie cyfrowej określono ambitne cele dotyczące internetu szerokopasmowego: do 2013 r. wszyscy obywatele UE powinni mieć dostęp do podstawowego internetu szerokopasmowego, a do 2020 r. – do szybkiego internetu szerokopasmowego o przepustowości 30 Mbps, przy czym co najmniej połowa europejskich gospodarstw domowych powinna dysponować dostępem szerokopasmowym o przepustowości wynoszącej 100 Mbps.

>>> Czytaj: "Szybki internet" i "solidny transport" to wciąż oksymorony w polskim słowniku


Źródło: Komisja Europejska
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy