Kara 100 mln zł ciągle wisi nad TP

11-04-2008, 09:14

Możliwe, że Telekomunikacją Polska będzie musiała zapłacić karę 100 mln zł związaną z ceną neostrady tp i rozdzielaniem od usług głosowych. Wczoraj Sąd Apelacyjny nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy odwołania TP od decyzji o nałożeniu tej kary.

Przypomnijmy – w roku 2006 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nałożyła na TP karę w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi nieuprawnionego wiązania oferty usług dostępu do internetu neostrada tp oraz usług telefonicznych. Urząd uznał, ze praktyka ta była sprzeczna z przepisami Prawa Telekomunikacyjnego. Ponadto Prezes UKE uznał, że cena neostrady nie została ustalona na podstawie przejrzystych i obiektywnych kryteriów.

TP nie zgadzała się z karą i odwołała się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rozprawa odbyła się w dniu 21 maja 2007 r. Sąd uchylił wtedy decyzję o nałożeniu kary w całości, a jako podstawę uchylenia podał m.in. rażące naruszenie prawa poprzez nieprawidłowe powołanie przez premiera Anny Streżyńskiej na stanowisko Prezesa UKE.

Prezes UKE apelowała do Sądu Apelacyjnego w Warszawie wskazując na naruszenia przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) szeregu przepisów prawa. Jedną z głównych części apelacji była polemika ze stwierdzeniami SOKiK w zakresie ważności aktu powołania pani Anny Streżyńskiej na Prezesa UKE, którego oceny Sąd dokonał, nie będąc do tego uprawnionym.

Podczas rozprawy w dniu 10 kwietnia 2008 r. Sąd Apelacyjny uznał argumentację Prezesa UKE i uchylił w całości wyrok SOKiK. Jednocześnie nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy odwołania TP od decyzji o nałożeniu kary 100 mln zł przez sąd I instancji.

Sąd Apelacyjny uzasadniając wyrok wskazał m.in. na to, że sąd I instancji dopuścił się rażącego naruszenia art. 328 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, który wymaga zawarcia w uzasadnieniu wyroku wskazania podstawy faktycznej i wyjaśnienia podstawy prawnej rozstrzygnięcia. Sąd Apelacyjny stwierdził, że SOKiK oparł wyrok na jedynie kilku wybranych przez siebie kwestiach, zamiast odnieść się do całokształtu zebranych w sprawie argumentów.

Ponadto, co do zarzutu powołania Prezes UKE Sąd Apelacyjny stwierdził, iż wobec uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 2008 r. zarzut ten jest bezprzedmiotowy. Sąd przychylił się również do innych częsci apelacji.

Wyrok jest prawomocny.


Następny artykuł » zamknij

Źródło: UKE
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy