Jak zapobiec utracie milionów litrów wody?

25-06-2018, 21:28

Powstały niedawno system wspierający zarządzanie siecią wodociągową został właśnie uznany za najbardziej innowacyjne rozwiązanie prezentowane podczas XXVI Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2018 w Bydgoszczy. Miasto Wrocław dzięki modernizacji sieci i wdrożeniu tego narzędzia zaoszczędziło w ciągu jednego roku 500 milionów litrów wody.

Oprogramowanie służące inteligentnemu zarządzaniu siecią wodociągową o nazwie Smart Flow Wykorzystuje rozwiązania Internetu Rzeczy, czyli analizuje dane spływające z czujników m.in. przepływomierzy rozmieszczonych w sieci wodociągowej na obszarze miasta. Dane te są przetwarzane, a nieprawidłowości wyświetlane na mapie miasta w postaci alarmu. Smart Flow precyzyjnie określa miejsce usterki, np. we wrocławskiej sieci wodociągowej o łącznej długości 2000 km wskazuje z dokładnością do kilkudziesięciu metrów konkretny obszar sieci wodociągowej, w którym wystąpił ukryty wyciek.

Narzędzie automatycznie analizuje wiele parametrów pracy wodociągu i powiadamia o nieprawidłowościach, pozwala na wykrycie awarii w bardzo wczesnej fazie, umożliwia szybszą reakcję na zakłócenia w pracy sieci. Dzięki wdrożeniu rozwiązania MPWiK we Wrocławiu posiada obecnie inteligentny i ekologiczny system zarządzania zasobami wodnymi, pozwalający osiągać wymierne korzyści:

- W 2014 roku miasto Wrocław mierzyło się ze stratami wody sięgającymi 24%. Dzięki przeprowadzonej modernizacji straty zmniejszyły się do 15%.

- Uzyskano znacznie szybszy czas reakcji na nieprawidłowości. Jak wynika z danych International Water Association wykrywanie ukrytych wycieków w sieci wodociągowej zajmuje nawet 180 dni. Poprzez automatyczną analizę danych i alarmowanie dyspozytora w czasie rzeczywistym inteligentne narzędzie SmartFlow pomaga przedsiębiorstwu wodociągowemu wykryć tzw. ukryte wycieki w ciągu 72 godzin i szybciej reagować na zaistniałe zdarzenie.

Podobne usprawnienia przy zastosowaniu tej lub zbliżonych technologii, możliwe są również w innych regionach kraju.

Źródło: Future Processing


Źródło: materiał nadesłany do redakcji
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy