Inwestycje w chmurę podwoją się w ciągu trzech najbliższych lat

30-10-2018, 16:29

Inwestycje w chmurę zaczynają być koniecznym elementem biznesu, poprawiającym jego wydajność i wspierającym innowację. Według badania „Oustourcing Survey 2018. Traditional outsourcing is dead. Long live disruptive outsourcing”, 93% organizacji używa lub planuje używanie rozwiązań przetwarzania danych w chmurze. Niebawem inwestycje w ten rodzaj usługi będą stanowiły niemal połowę wydatków firm na IT.

Deloitte przeprowadził badanie rynku outsourcingu wśród 521 liderów i przedstawicieli kadry kierowniczej wiodących firm, działających w 6 branżach – technologia/media/telekomunikacja, usługi finansowe, dobra konsumenckie, energetyka, surowce i przemysł, administracja i sektor publiczny oraz life sciences i ochrona zdrowia. Większość (86%) respondentów pracuje w organizacjach, których roczne przychody przekraczają miliard dolarów.

Odpowiadając na pytanie dotyczące obszarów, na które ankietowani szczególnie zwracają uwagę przy rozważaniu i kontraktowaniu usług chmurowych, dwie trzecie z nich (68%) wskazała bezpieczeństwo danych. Podczas wdrażania tego typu rozwiązań za istotne kwestie uznano również odporność na zagrożenia oraz awarie i wydajność (45%), a także zgodność dostawcy i rozwiązania z wymogami regulacyjnymi (39%).

Pytani o praktyczne wyzwania podczas implementacji chmury ankietowani wskazali na migrację danych (58%) i wymagania bezpieczeństwa (56%). W dalszej kolejności przywołują optymalizację systemów (modyfikację, aby wykorzystać możliwości chmury – np. w kontekście autoskalowania) (44%), zapewnienie zgodności z regulacjami (40%) i znalezienie zastosowania dla infrastruktury pozostałej po przeniesieniu systemów do chmury (40%).

64% liderów, którzy zdecydowali się na wprowadzenie w swoich firmach rozwiązań chmurowych traktowało je jak niezbędny katalizator innowacji IT, dla 63% celem adopcji chmury było umożliwienie szybszego wprowadzania produktów czy usług na rynek.  2/3 badanych oczekuje redukcji kosztów operacyjnych IT w wyniku wdrożenia rozwiązań w chmurze. Co ciekawe, jednak 35% ankietowanych spodziewa się, że koszty te wzrosną.

Marcin Lisiecki, Starszy Menedżer w dziale Cyberbezpieczeństwa w Deloitte uważa, że z jednej strony obawiamy się nowych rozwiązań, a z drugiej często jest tak, że znamy i akceptujemy słabe strony swojej infrastruktury do czasu wystąpienia incydentu. Jednocześnie zdarza się, że dane, które przetwarzamy są rozsiane w niezliczonej ilości folderów, poczcie elektronicznej, na laptopach i urządzeniach mobilnych. Zapanowanie nad niespójnością zabezpieczeń oraz  chaosem informacyjnym w tradycyjnym modelu jest coraz trudniejsze i kosztowniejsze. Jak dodaje, właśnie rozwiązania pozwalające na inwentaryzację danych, ich klasyfikację, szyfrowanie i bezpieczne współdzielenie są coraz częściej standardowymi komponentami chmury.

CIO inicjatorem zmian

Eksperci wskazują, że najczęściej za inicjatywą wdrożenia chmury stoją dyrektorzy IT. Dzieje się tak w aż 60% organizacji. Ale wartość Cloud docenia również reszta kadry kierowniczej. O wprowadzeniu tego rozwiązania decydują także – sami lub w porozumieniu z CIO – dyrektorzy generalni (37%), a także dyrektorzy finansowi (20%) i operacyjni (17%). To dowodzi, że nie tylko eksperci branży IT widzą w rozwiązaniach chmurowych wartość i coraz częściej nie tylko oni są inicjatorami zmian.

Według specjalistów do zadań nowoczesnych dyrektorów IT należy nie tylko edukowanie zarządów firm w tematach technologicznych, ale także współtworzenie strategii biznesowej wykorzystując przewagi, które może dać technologia.  Raport na ten temat  dostępny jest tutaj.

Źródło: Deloitte


Źródło: materiał nadesłany do redakcji
  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy