Internauci zdecydowanie przeciwni rejestrowaniu stron

25-06-2009, 08:49

Trudno znaleźć uzasadnienie dla rejestracji stron WWW jako czasopism poza dążeniem do jak najszerszej kontroli państwa nad działalnością obywateli – uważa Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Z tą opinią chyba zgadzają się internauci, którzy w sondzie przeprowadzonej przez największe portale dosłownie zmiażdżyli projekt.

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy w DI o burzy, jaką wywołała nowelizacja prawa prasowego. Istnieją obawy, że może ona zrównać niektóre serwisy i blogi z dziennikami, co wywoła konieczność ich rejestracji w sądzie. Co prawda, Minister Bogdan Zdrojewski zapewnia, że ustawa wcale takiego obowiązku nie wprowadzi, ale wydaje się on jedną z niewielu osób tak optymistycznie nastawionych do ustawy.

Kolejnym podmiotem stojącym na stanowisku, że ustawa jest szkodliwa dla blogerów, jest Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Jej zdaniem nowelizacja nie określa granicy pomiędzy stosowaniem ustawy prawo prasowe, a stosowaniem ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W wydanej przez Izbę opinii czytamy:

...pomimo zapewnień legislatora zamieszczonych w uzasadnieniu - projekt obejmuje swoim zakresem również blogi, tj. prywatne strony www, poświęcone wybranemu przez autora (autorów) tematowi, gdzie publikacja następuje w formie tekstowej (…) kiedy indziej - w postaci graficznej...

Izba zauważa również, że decyzja o objęciu wymogiem rejestracji dzienników i czasopism wydawanych w formie elektronicznej jest decyzją, która powinna być podjęta wtórnie w stosunku do decyzji o utrzymaniu bądź modyfikacji systemu rejestracji dzienników i czasopism. Prawnicy wyrażali już zastrzeżenia wobec tego systemu, uznając go za relikt czasów minionych. PIIT uważa, że utrzymany jest on w polskim prawie "siłą bezwładu” i że instytucji tej brak jest demokratycznej legitymacji.

PIIT zwraca też uwagę na inne rozwiązania ustawy. Nakłada ona na wydawców prasy internetowej wymogi, które do tej pory nałożone były na prasę tradycyjną jednak bez uwzględnienia specyfiki publikacji elektronicznych.

Gazety są zobowiązane do podawania takich informacji, jak adres redakcji, nazwisko redaktora naczelnego, miejsce i data wydania, bieżąca numeracja itd. Nie wiadomo jednak, jak obowiązek ten mają spełniać strony WWW. Czy wystarczy podanie linku do stopki redakcyjnej? Na ilu stronach powinien się znajdować taki link?

W ustawie da się znaleźć również takie zapisy, które brzmią po prostu groźnie. Szczególnie mocny sprzeciw PIIT budzi proponowane brzmienie art. 10 ust. 1, a w szczególności pozostawienie zapisu, że "Zadaniem dziennikarza jest służba (...) państwu". Zdaniem Izby dziennikarze powinni służyć społeczeństwu albo prawdzie, rzetelności i uczciwości, ale służenie państwu wydaje się dalekie od demokracji.

Szczególny niepokój wzbudza też stwierdzenie umieszczone w uzasadnieniu do projektu ustawy: "Nie wyklucza się jednak sytuacji, iż w toku dalszych prac legislacyjnych będzie rozważana kwestia wprowadzenia do ustawy regulacji dotyczących blogów i ewentualnej ich rejestracji". Warto się zapoznać z opinią PIIT w całości.

Internauci przeciwni ustawie

W związku z burzą wywołaną przez projekt nowelizacji ustawy o prawie prasowym trzy największe portale Onet, Wirtualna Polska i Interia przeprowadziły sondę wśród internautów, zadając pytanie: "Jak oceniasz projekt nowelizacji ustawy Prawo prasowe z zapisem, aby strony internetowe podlegały rejestracji w sądzie?". Ponad 34 tys. internautów wzięło udział we wszystkich ankietach.

W sondzie zamieszczonej na portalu Onet.pl najwięcej głosów padło na opcję: "Oceniam bardzo negatywnie" – 41%, a następnie na opcję "Negatywnie" (20%). Opcje "Bardzo pozytywnie" i "Pozytywnie" wskazało po 10% internautów. 10% nie miało zdania, a 9% wybrało opcję "Nie interesuje mnie to". W głosowaniu udział wzięło 28128 osób.

Podobnie było w sondzie na portalu Wirtualna Polska. Najwięcej głosów padło na opcję: "Oceniam bardzo negatywnie" – 64%, a następnie na opcję "Negatywnie" (19%). Opcję "Bardzo pozytywnie" wskazało 4% osób, a "Pozytywnie" – 5%. Również 5% osób nie miało zdania, a 3% wybrało opcję "Nie interesuje mnie to". Swoje głosy w sondzie oddało 2799 osób.

Sonda zamieszczona w portalu Interia.pl przyniosła podobne wyniki. Najwięcej głosów padło na opcję: "Oceniam bardzo negatywnie" – 73%, a następnie na opcję "Negatywnie" (13%). Opcję "Bardzo pozytywnie" wskazało 5% osób, a "Pozytywnie" – 2% internautów. 2% osób nie miało zdania, a 5% wybrało opcję "Nie interesuje mnie to". W głosowaniu wzięło udział 2897 osób.


Źródło: PIIT, Onet.pl
  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy