Firmy chcą wielu standardów dokumentacji?

29-08-2007, 13:59

Przedsiębiorstwa potrzebują standardu opartego na XML i najlepiej aby był to format OOXML, gdyż... "wykazuje on większą dynamikę na rynku" - wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez IDC na zlecenie Microsoft Corp. Raport z badań zawiera inne, bardzo ciekawe stwierdzenia.

Właściwie można było się spodziewać, że w obliczu zbliżających się decyzji o standaryzacji OOXML Microsoft zleci komuś badania udowadniające, że standard ten jest bardzo potrzebny. Teraz już wiemy kto te badania przeprowadził i jakie dokładnie wnioski z nich wyciągnięto.

Zazwyczaj staram się unikać pisania o tak "niezależnych" badaniach, ale te dotyczące OOXML są wyjątkowo ciekawe ze względu na sformułowane wnioski.

Badania przeprowadzono w 200 przedsiębiorstwach i instytucjach (w tym 100 z USA oraz 100 z Europy). W każdym regionie do badania wybrano 50 przedsiębiorstw i instytucji z sektora publicznego oraz 50 z sektora prywatnego. Wszystkie badane przedsiębiorstwa i instytucje zatrudniają ponad 250 pracowników.

Przedstawię teraz wnioski z badań w formie oryginalnej, czyli przekleję je dosłownie z informacji prasowej nadesłanej przez Centrum Prasowe Microsoftu. Wniosek pierwszy jest taki:

Duże przedsiębiorstwa i instytucje mające zróżnicowane potrzeby biznesowe i preferują stosowanie kilku standardów dokumentów;

Przyznam, że do tej pory nie słyszałem o firmie, która naprawdę dobijałaby się o "kilka standardów" dokumentacji. Kiedy zwolennicy OOXML mówili, że kilka standardów na rynku to nic złego, byłem jeszcze w stanie to zrozumieć, ale idea kilku standardów w jednej instytucji jest dla mnie - oględnie mówiąc - nieco naciągana.

Przejdźmy do drugiego wniosku z badań:

Chociaż dyrektorzy ds. informatyki nalegają na stosowanie jednego standardu, gdyż umożliwia to obniżenie kosztów i zmniejszenie złożoności implementacji, dyrektorzy działów biznesowych, będący bliżej codziennych potrzeb, opowiadają się za stosowaniem kilku standardów;

Powyższy fragment jest sam w sobie wystarczająco zabawny i nie wymaga nawet komentarza. Przejdźmy dalej:

Używane są standardy PDF (Portable Document Format), Open XML i ODF (OpenDocument Format), przy czym PDF jest uznawany za standard dominujący, zaś Open XML wykazuje "większą dynamikę na rynku w porównaniu z innymi standardami opartymi na XML";

Z dominacją PDF-a jako standardu de facto z pewnością można się zgodzić. Trudno natomiast zrozumieć na czym polega ta "dynamika na rynku", która - jak rozumiem - ma stanowić zaletę OOXML.

Inna sprawa, że powyższa informacja została ciekawie zredagowana. ODF został wrzucony do jednego worka z PDF-em czyli ze standardem de facto i z OpenXML, który co prawda jest standardem ECMA, ale nadal nie jest standardem ISO.

Jedziemy dalej:

Europejskie przedsiębiorstwa zainteresowane Open XML planują jego pilotowe lub pełne wdrożenie w ciągu najbliższego roku. Natomiast przedsiębiorstwa zainteresowane ODF znajdują się raczej na etapie "rozważań", niż na etapie planowania wdrożenia pilotowego lub pełnego w takim okresie.

Powyższe stwierdzenie jest o tyle ciekawe, że format OOXML nie jest jeszcze zaimplementowany w żadnym oprogramowaniu (MS Office 2007 zapisuje dane w formacie podobnym do opublikowanej specyfikacji). Ciekaw jestem jak w związku z tym zaplanowano jego wdrożenie (wiem, wiem... chodzi w tej informacji o to, że kilka firm już zaplanowało w swoich budżetach zakupienie kilku licencji Office 2007).

Podsumowując - te "niezależne" badania uświadomiły mi jedną rzecz. Warto zrezygnować z niższych kosztów i mniejszej złożoności implementacji na rzecz posiadania kilku standardów, z których jeden w dodatku ma niezwykłą dynamikę na rynku. To jest takie... bliższe codziennych potrzeb. Dyrektorzy do spraw biznesowych to rozumieją :->.

  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy