Elektroniczna rejestracja narodzin dziecka

16-03-2018, 11:38

Senat RP przyjął projekty Ministerstwa Cyfryzacji, które pozwolą m.in. na zgłoszenia narodzin dziecka za pośrednictwem internetu. To nie jedyne zmiany, które wkrótce zaczną obowiązywać.

W funkcjonujących dotychczas przepisach i rejestrach publicznych brakuje mechanizmów jednoznacznie łączących dziecko z rodzicami (tzw. parentyzacja). Gromadzone w aktach imiona, nazwiska i nazwiska rodowe rodziców nie zawsze jednoznacznie ich wskazują. Utrudnia to nie tylko prowadzenie rozmaitych statystyk publicznych, ale też np. realizację programów pomocowych państwa, takich jak Rodzina 500 plus, dlatego Ministerstwo Cyfryzacji zaproponowało możliwość zgłaszania urodzenia i wyboru imienia dziecka w formie dokumentu elektronicznego. Po zarejestrowaniu urodzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego odpis aktu urodzenia zostanie przesłany zgłaszającemu wraz z powiadomieniem o nadanym numerze PESEL oraz z zaświadczeniem o zameldowaniu. Dokument będzie wydawany w postaci papierowej lub elektronicznej. Planowane wejście przepisów w życie przypada na 1 czerwca 2018 roku.

Dane rodziców i dzieci w rejestrze PESEL (tzw. parentyzacja) zostaną jednoznaczne powiązanie - numery PESEL rodziców pojawią się w danych gromadzonych przy akcie urodzenia dziecka oraz w rejestrze PESEL. Wejście w życie tych zasad zaplanowano na 1 grudnia 2018 r. Organy korzystające z dostępu do rejestru PESEL będą mogły zgłaszać niezgodność bezpośrednio do właściwego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego za pomocą dedykowanej do tego e-usługi. Zapisy mają wejść w życie 1 maja 2019 roku.

Projekty Ministerstwa Cyfryzacji zostaną przekazane do podpisu Prezydenta RP, który ma 21 dni na podjęcie decyzji w tym zakresie.

Źródło: Wydział Komunikacji Ministerstwa Cyfryzacji


  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy