Dotacje unijne dla małych przedsiębiorstw na debiut NewConnect - nawet do 50%

Suma wszystkich kosztów, jakie musi ponieść przedsiębiorca w związku z debiutem na NewConnect, jest relatywnie wysoka i może odstraszać potencjalnych kandydatów, w szczególności małych przedsiębiorców, od skorzystania z tej atrakcyjnej możliwości pozyskania kapitału. Jednocześnie firmy mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na pokrycie kosztów debiutu na NewConnect. Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy opracowała poradnik, w którym znalazły się wszystkie niezbędne informacje na ten temat.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwa zainteresowane debiutem na NewConnect mogą uzyskać na jego przeprowadzenie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 3.3 "Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP" Poddziałanie 3.3.2 "Wsparcie dla MSP" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Uzyskanie dofinansowania uzależnione jest od spełnienia następujących warunków:

  • posiadania statusu mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
  • posiadania siedziby i prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski,
  • niezalegania z zapłatą składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego,
  • wobec przedsiębiorcy nie może być prowadzone postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,
  • członkowie organów zarządzających spółki oraz jej wspólnicy nie mogą być karani.

Na co?

– Dofinansowanie przeznaczone jest na zakup usług doradczych, w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym, w celu wprowadzenia zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym w działalności podmiotu, ubiegającego się o dofinansowanie – wyjaśnia Agata Kowalska, Partner w Kancelarii Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy.

O dofinansowanie mogą ubiegać się również spółki już notowane na NewConnect, które dokonują podwyższenia kapitału zakładowego.

Przykładowo, za takie usługi w przypadku wprowadzania spółki na NewConnect można uznać:

  • działania związane ze zmianą formy prawnej (przekształceniem spółki w spółkę akcyjną lub spółkę komandytowo-akcyjną),
  • dostosowanie dokumentów korporacyjnych do debiutu na GPW (w tym głównie Statutu spółki oraz regulaminów Zarządu i Rady Nadzorczej),
  • audyty zewnętrzne i wyceny,
  • opracowanie dokumentu informacyjnego.

Kosztami, które nie kwalifikują się do dofinansowania, są koszty związane z usługami Autoryzowanego Doradcy, które Emitent musi ponosić po debiucie, oraz z usługami agencji PR.

Ile można pozyskać?

– Kwota dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekroczyć 2.000.000 euro. Jest to poziom maksymalny. W rzeczywistości dofinansowania są dużo mniejsze – rekordzista otrzymał ok. 1,5 mln złotych – tłumaczy Agata Kowalska.

Poziom dofinansowania przeznaczonego na zakup usług doradczych wymienionych powyżej nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikowanych, faktycznie poniesionych na ten cel. Jest to jednak nadal kwota na tyle wysoka, że może w sposób znaczący obniżyć koszty poniesione przez przedsiębiorcę.

Jak się do tego zabrać?

Podstawą uzyskania dofinansowania jest prawidłowo złożony i wypełniony wniosek, który należy przesłać do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Procedura rozpatrywania wniosków trwa średnio około 4 miesięcy. Po upływie tego czasu otrzymuje się decyzję. Wnioski o dofinansowanie można składać od 14 lutego 2011 r. Nabór ma charakter ciągły, do wyczerpania alokacji na rok 2011 lub najpóźniej do końca roku 2011. Program przewidziany jest na lata 2007-2013. Nowa edycja rozpocznie się w lutym 2012 r.

Od 2008 r. o dofinansowanie z tego programu ubiegało się ponad 350 spółek. Łącznie starały się pozyskać kwotę 86,5 mln zł  na wsparcie giełdowego debiutu. Dotacje zostały przyznane tylko 116 z pośród nich, a ich łączna wysokość wynosiła 15,5 mln zł. Ze wskazanych statystyk wynika, że aby uzyskać dofinansowanie, konieczne jest zachowanie najwyższej staranności w wypełnianiu i prezentacji wymaganych dokumentów. Wymogom tym łatwiej sprostać, gdy przy wypełnianiu oraz składaniu wniosków współpracuje się z doświadczonym w tym zakresie podmiotem – komentuje Agata Kowalska.

Biorąc pod uwagę, że w 2011 r. przeznaczono na Poddziałanie 3.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 20 mln zł, a kwota ta została rozdysponowana na razie jedynie w połowie, możliwość skorzystania z refundacji jest wciąż realną i kuszącą propozycją dla wszystkich przedsiębiorców. Warto starać się o takie dofinansowanie, gdyż uzyskanie dotacji pozwala czerpać korzyści z debiutu na NewConnect, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów tego przedsięwzięcia.


Źródło: Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  
« Lipiec 2020»
PoWtŚrCzwPtSbNd
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031