Do 2015 r. koszty fałszerstw wzrosną do 1,7 bln dolarów

09-08-2011, 09:33

Gospodarcze i społeczne koszty fałszerstw i piractwa szacowane na 775 mld dol. rocznie, które w 2015 roku mają osiągnąć 1,7 bln dol., dają się obecnie odczuć w tak zróżnicowanych branżach, jak motoryzacja, opieka zdrowotna czy technologie informatyczne.

Sonda
Kupiłeś kiedyś podrobione urządzenie?
  • Tak
  • Nie
wyniki  komentarze

Organizacje przestępcze, motywowane niewielkim ryzykiem ścigania i dużym potencjałem zysku, szybko zajęły się produkcją i dystrybucją nielegalnych towarów. Według Organizacji ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) niemal żaden kraj nie jest wolny od nielegalnej produkcji dóbr, ich sprzedaży oraz szerszych konsekwencji ekonomicznych, takich jak niższe wpływy podatkowe i zmniejszona liczba miejsc pracy. Uważa się, że w samych krajach G20 działalność fałszerzy powoduje utratę około 2,5 mln miejsc pracy.

Znacznie bardziej niepokojące jest zagrożenie dla zdrowia i mienia stwarzane przez niespełniające norm podróbki, które często są z natury niebezpieczne ze względu na niskogatunkowe surowce i składniki, a także niedostateczną kontrolę jakości lub jej brak. Szacuje się, że same gospodarki krajów G20 tracą 100 mln euro na dodatkowe usługi zdrowotne w celu leczenia obrażeń spowodowanych niebezpiecznymi podróbkami.

>> Czytaj też: Polska wykreślona z pirackiej listy

Światowe konsorcja, takie jak Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy (BASCAP), koordynują wspólne doświadczenia i działania czołowych światowych marek, aby ukazywać firmom i społeczeństwu szkody związane z używaniem fałszywych produktów. Organizacja współpracuje też z międzynarodowymi i lokalnymi organami ścigania w celu identyfikowania, powstrzymywania i aresztowania nieuczciwych producentów.

W Polsce spośród wszystkich proponowanych podróbek materiałów biurowych aż 85 proc. stanowią nieoryginalne tusze i tonery. Dla porównania, podrobione środki czystości i urządzenia elektroniczne oferowano odpowiednio w 20 proc. i 7 proc. przypadków. W regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) rynek materiałów eksploatacyjnych do drukarek jest wart niemal 30 mld euro.


Źródło: materiał nadesłany do redakcji
Tematy pokrewne:  

tag podróbkitag organizacjetag OECDtag G20tag fałszerstwatag BASCAPtag badania
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy